හුස්ම හිරවූ (නෙට්ෆ්ලික්ස්) නළුවන්, නළු නිළියන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය: භූමිකාවන්, වැටුප්

හුස්ම හිරවී: පයිසා බෝල්ටා හායිචොක්ඩ් යනු හින්දි නාට්‍ය චිත්‍රපටයක් වන අතර එය 2016 දී ඉන්දියාවේ ඩිමොනිටයිසේෂන් පසුබිමට එරෙහිව සකස් කරන ලද්දකි. අධ්‍යක්ෂණය සහ සම නිෂ්පාදනය අනුරග් කාශ්‍යප් , මෙම චිත්‍රපටය 2020 ජුනි 5 වන දින නෙට්ෆ්ලික්ස් හි නිකුත් කරන ලදී. “චොක්” හි නළු නිළියන්ගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව මෙන්න:

සයියාමි ඛර්

සයියාමි ඛර්වශයෙන්: සාරිතා පිල්ලෙයි

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Saiyami Kher’s StarsUnfolded Profileරොෂාන් මැතිව්

රොෂාන් මැතිව්

වශයෙන්: සුෂාන්ත් පිල්ලෙයි

අම්රුටා සුභාෂ්

අම්රුටා සුභාෂ්

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න අම්රුටා සුභාෂ්ගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩ

රාජ්ශ්‍රී දේශ්පාන්ඩේ

රාජ්ශ්‍රී දේශ්පාන්ඩේ

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න රාජ්ශ්‍රී දේශ්පාන්ඩේගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

තුෂාර් දල්වි

තුෂාර් දල්වි

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න තුෂාර් ඩල්විගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

පාර්ත්වීර් ශුක්ලා

පාර්ත්වීර් ශුක්ලා

ආදිත්‍ය කුමාර්

ආදිත්‍ය කුමාර්

උපේන්ද්‍ර ලිමෙයි

උපේන්ද්‍ර ලිමෙයි

සංජේ භාතිය

සංජේ භාතිය

උදය නෙනේ

උදය නෙනේ

මිලින්ද් පතක්

මිලින්ද් පතක්

තැළුණු ට්‍රේලරය: