දීපක් පරික් (නළුවා) උස, බර, වයස, බිරිඳ, දරුවන්, චරිතාපදානය සහ තවත් දේ

දීපක් පරික්විය
සම්පූර්ණ නමදීපක් පරික්
වෘත්තියනළුවා
භෞතික සංඛ්‍යාලේඛන සහ තවත් දේ
උස (දළ වශයෙන්)සෙන්ටිමීටර වලින් - 173 සෙ.මී.
මීටර වලින් - මීටර් 1.73
අඩි අඟල් වලින් - 5 ’8”
බර (දළ වශයෙන්)කිලෝග්‍රෑම් වලින් - 85 කි
රාත්තල් වලින් - රාත්තල් 187 යි
ශරීර මිනුම්- පපුව: අඟල් 41 යි
- ඉණ: අඟල් 35 යි
- බයිසෙප්: අඟල් 13
අක්ෂි වර්ණයකලු
හිසකෙස් වර්ණයකලු
පෞද්ගලික ජීවිතය
උපන්දිනයනොදන්නා
වයස (2017 දී මෙන්) නොදන්නා
උපන් ස්ථානයමුම්බායි, මහාරාෂ්ට්‍ර, ඉන්දියාව
ජාතියඉන්දීය
උපන් නගරයමුම්බායි, මහාරාෂ්ට්‍ර, ඉන්දියාව
ආරම්භක චිත්‍රපටය: වින් මැරතන් (2017)
රෑපවාහිණි: Bh Se Bhade (2017)
පවුලේනොදන්නා
ආගමහින්දු ආගම
ගැහැණු ළමයින්, කටයුතු සහ තවත් දේ
විවාහක අවිවාහක බවවිවාහක
කටයුතු / පෙම්වතියන්නොදන්නා
බිරිඳ / කලත්‍රයානොදන්නා
ළමුන්නොදන්නා
දීපක් පරික්