හායි Nanna Actors, Cast & Crew

හායි නන්නා

Hi Nanna යනු 2023 දෙසැම්බර් 7 වන දින සිනමාහල්වල නිකුත් කරන ලද ඉන්දියානු තෙළිඟු-භාෂා චිත්‍රපටයකි. නවකයෙකු වන Shouryuv විසින් රචිත සහ අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද මෙම චිත්‍රපටයේ Nani සහ Mrunal Thakur ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කරයි. මෙන්න 'හායි නන්නා' හි නළු නිළියන්ගේ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව:

ලස්සනයි

ලස්සනයි

පරිදි: පිරිමි

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට, මෙතන ක්ලික් කරන්න ➡️ Nani's StarsUnfolded Profileමරුනාල් තාකූර්

mrunal Thakur

bhuma akhila priya සැමියාගේ නම

පරිදි: යෂ්නා/වර්ෂා

ඇය ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට, මෙතන ක්ලික් කරන්න ➡️ Mrunal Thakur's Stars Unfolded Profile

බබා කියාරා ඛන්නා

බබා කියාරා ඛන්නා

පරිදි: කාර්යය

කාර්යභාරය: විරාජ්ගේ දුව

අංගද් බේඩි

අංගද් බේඩි

aditya roy kapoor ළමා පින්තූර

පරිදි: ආචාර්ය. අරවින්ද්

කාර්යභාරය: යෂ්නාගේ පෙම්වතිය

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට, මෙතන ක්ලික් කරන්න ➡️ අංගද් බේඩිගේ තරු දිගහැරුණු පැතිකඩ

ශ්‍රුති හසන්

ශ්‍රුති හසන්

ඇය ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට, මෙතන ක්ලික් කරන්න ➡️ Shruti Hasan's Stars Unfolded Profile

නසාර්

නසාර්

කාර්යභාරය: මහීගෙ ඩොක්ටර්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට, මෙතන ක්ලික් කරන්න ➡️ නසාර්ගේ තරු දිගහැරුණු පැතිකඩ

ප්‍රියදර්ශි පුලිකොණ්ඩ

ප්‍රියදර්ශි පුල්ලිකොන්ඩා

පරිදි: ජස්ටින්

මුම්බායි හි විරාත් කෝලි නිවස

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට, මෙතන ක්ලික් කරන්න ➡️ ප්‍රියදර්ශි පුලිකොණ්ඩාගේ තරු දිග හැරුණු පැතිකඩ

විරාජ් අශ්වින්

විරාජ් අශ්වින්

කාර්යභාරය: අරවින්දගේ අයියා සහ වෛද්‍යවරයෙකි

ජයරාම්

ජයරාම්

කාර්යභාරය: යෂ්නාගේ තාත්තා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට, මෙතන ක්ලික් කරන්න ➡️ ජයරාම්ගේ තරු දිගහැරුණු පැතිකඩ