කමල්ජීත් (වහීඩා රෙහ්මාන්ගේ ස්වාමිපුරුෂයා) වයස, මරණය, පවුල, චරිතාපදානය සහ තවත්

කමල්ජීත්

ජෛව / විකී
සැබෑ නමශෂී රේඛි
වෘත්තියනළුවා
ප්‍රසිද්ධයිජනප්‍රිය බොලිවුඩ් නිළියකගේ සැමියා වීම වහීඩා රෙහ්මාන්
වෘත්තිය
ආරම්භක චිත්‍රපටය: ලම්බු මහතා (1956)
පෞද්ගලික ජීවිතය
උපන්දිනයනොදන්නා
වයස (මරණය සිදුවන අවස්ථාවේ) නොදන්නා
උපන් ස්ථානයනොදන්නා
විපත වු දිනය21 නොවැම්බර් 2000
මරණ ස්ථානයමුම්බායි, ඉන්දියාව
මරණයට හේතුවමොළයේ රක්තපාතය
ආගමහින්දු ආගම
සබඳතා සහ තවත් දේ
විවාහක අවිවාහක බවවිවාහක
කටයුතු / පෙම්වතියන්වහීඩා රෙහ්මාන්
විවාහ දිනය1974 අප්‍රියෙල් 27
පවුලේ
බිරිඳ / කලත්‍රයා වහීඩා රෙහ්මාන් (නිළිය)
කමල්ජීත් සිය බිරිඳ වහීඩා රෙහ්මාන් සමඟ
ළමුන් අර තියෙන්නේ - සොහෙයිල් (ලේඛකයා)
කමල්ජීත් සහ වහීඩා රෙහ්මාන්ගේ පුත්‍රයාය
දියණිය - කාශ්වි (ලේඛකයා)
වහීඩා රෙහ්මාන් සහ කමල්ජීත්ගේ දියණිය

කමල්ජීත් සමඟ නිළි වහීඩා රෙහ්මාන් සමඟ

කමල්ජීත් ගැන එතරම් නොදන්නා කරුණු කිහිපයක්

  • පළමු වතාවට ඔහු හමුවිය වහීඩා රෙහ්මාන් ඔහු 1964 දී ‘ෂගූන්’ චිත්‍රපට මාලාවේ. ඔහු වහීඩා රෙහ්මාන් සමඟ ආදරයෙන් බැඳී ඇයව යෝජනා කළේය.
  • ඔහු වසර 10 කට පසු 1974 දී වහීඩා රෙහ්මාන් සමඟ විවාහ විය.
  • ඔහුගේ බිරිඳ දෙමළ මුස්ලිම් පවුලකට අයත්වේ.
  • කමල්ජීත් ‘ෂගූන්’ සහ ‘ඉන්දියාවේ පුත්‍රයා’ ඇතුළු ඔහුගේ එකම චිත්‍රපට දෙක සඳහා ප්‍රසිද්ධය.
  • ඔහුට පෙර වහීඩා සමඟ ප්‍රේම සම්බන්ධයක් පැවතුනි ගුරු දත් .