“කපිල් ෂර්මා ප්‍රදර්ශනය” (දෙවන වාරය) නළුවන්, නළු නිළියන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය: භූමිකාවන්, වැටුප්

කපිල් ෂර්මා ප්‍රදර්ශනය සෝනි එන්ටර්ටේන්මන්ට් ටෙලිවිෂන් විසින් විකාශය කරන ලද ජනප්‍රිය ඉන්දියානු ප්‍රහසන හා කතා සංදර්ශනයකි. එහි වාරය 2 ආරම්භ වූයේ 2019 සැප්තැම්බර් මාසයේදීය. ද කපිල් ෂර්මා ප්‍රදර්ශනයේ (දෙවන වාරය) නළු නිළියන්ගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව මෙන්න:

කපිල් ෂර්මා

කපිල් ෂර්මා

neha swami උපන් දිනය

වශයෙන්: කපු ෂර්මා

කාර්යභාරය: ශර්මා බන්දු සලා මධ්‍යස්ථානයේ හිමිකරුඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න කපිල් ෂර්මාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

කිකු ෂර්ඩා

කිකු ෂර්ඩා

වශයෙන්: බච්ච යාදව් (මිල්ක්මන්)

කාර්යභාරය: දරුවන් 11 දෙනෙකුගේ පියා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න කිකු ෂර්ඩාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

සුමෝනා චක්‍රවර්ති

සුමෝනා චක්‍රවර්ති

වශයෙන්: භූරි

අනුෂ්කා ෂර්මා වල බ්‍රා ප්‍රමාණය

කාර්යභාරය: ටට්ලි යාදව්ගේ සහෝදරිය, චන්දුගේ බිරිඳ

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න සුමෝනා චක්‍රවර්තිගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

චන්දන් ප්‍රභාකරන්

චන්දන් ප්‍රභාකරන්

වශයෙන්: චන්දු

කාර්යභාරය: කපිල් ෂර්මාගේ සලා මධ්‍යස්ථානයේ උපදේශක, කීර්ති ලාල්, බිම්ලා දේවි, චාන්දනී (චන්දුගේ මව)

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න චන්දන් ප්‍රභාකර්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ක්‍රිෂ්ණා අභිෂේක්

වශයෙන්: සප්නා ෂර්මා

කාර්යභාරය: කපිල්ගේ සහෝදරිය වන සප්නා රූපලාවණ්‍ය ශාලාවේ හිමිකරු

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ක්‍රිෂ්ණා අභිෂේක්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

භාරතී සිං

භාරතී සිං

වශයෙන්: ටයිටිලි යාදව්

කාර්යභාරය: බච්චා යාදව්ගේ බිරිඳ සහ දරුවන් 11 දෙනාගේ මව

සල්මන් ඛාන් මන්දාකිණි මහල් නිවාස අභ්‍යන්තරය

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න භාරතී සිංගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩ

රොෂෙල් රාඕ

රොෂෙල් රාඕ

වශයෙන්: චින්ගාරි

කාර්යභාරය: රොබට් පාස්වාන්ගේ සහෝදරිය, අලංකාර අසල්වැසියා

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න රොෂෙල් රාවෝගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

එඩ්වඩ් සොනෙන්බ්ලික්

එඩ්වඩ් සොනෙන්බ්ලික්

වශයෙන්: රොබට් පාස්වාන්

කාර්යභාරය: චින්ගාරිගේ සහෝදරයා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න එඩ්වඩ් සොනෙන්බ්ලික්ගේ තරු රහිත පැතිකඩ

ගෞතම් ගුලති උපන් දිනය

නව්ජොත් සිං සිදූ

නව්ජොත් සිං සිදූ

කාර්යභාරය: ස්ථිර අමුත්තා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න නව්ජොත් සිං සිදූගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ඔහු අක්ෂේ කුමාර් පියා

අර්චනා පුරන් සිං

අර්චනා පුරන් සිං

කාර්යභාරය: ස්ථිර අමුත්තා

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න අර්චනා පුරන් සිංගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩ

රජීව් තාකූර්

රජීව් තාකූර්

කාර්යභාරය: තාකූර් සහ විවිධ චරිත

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න රජීව් තාකූර්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

පූජා බෝස්

පූජා බෝස්

කාර්යභාරය: අලංකාර පාරිභෝගිකයා

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න පූජා බෝස්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

කරිෂ්මා ෂර්මා

කරිෂ්මා-ෂර්මා

කාර්යභාරය: පාරිභෝගික

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න කරිෂ්මා ෂර්මාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ