ගගා ආර්යාව, සැමියා, පෙම්වතා, පවුල, චරිතාපදානය සහ තවත් දේ

ලේඩි ගාගා

ජෛව / විකී
සැබෑ නමස්ටෙෆානි ජො ann න් ඇන්ජලිනා ජර්මනෝටා
අන්වර්ථ නාමය (ය)පොප් රැජින, මව් මොන්ස්ටර්, ලිට්ල් මේරයිඩ්, ලූපී, ගගලූ සහ හාවා දත්
වෘත්තිය (ය)ගායකයා, ගීත රචකයා, නිළිය, වාර්තා නිෂ්පාදක, ව්‍යාපාරික කාන්තාව, ක්‍රියාකාරිනිය
භෞතික සංඛ්‍යාලේඛන සහ තවත් දේ
උස (දළ වශයෙන්)සෙන්ටිමීටර වලින් - 155 සෙ.මී.
මීටර වලින් - මීටර් 1.55 යි
අඩි සහ අඟල් වලින් - 5 '1 '
අක්ෂි වර්ණයහේසල්
හිසකෙස් වර්ණයබ්ලොන්ඩ් (ස්වාභාවික වර්ණය තද දුඹුරු)
වෘත්තිය
ආරම්භක සංගීත ඇල්බමය: ද ෆේම් (2008)
රෑපවාහිණි: ද සොප්රානෝස් (2001)
සම්මාන, ගෞරව සහ ජයග්‍රහණ 2009:
Bill බිල්බෝඩ් කාන්තා සංගීතයෙන් 'රයිසින් ස්ටාර් සම්මානය'
Channel චැනල් වී තායිලන්ත සංගීත වීඩියෝ සම්මාන මගින් 'හොඳම ජාත්‍යන්තර කලාකරුවා'
Channel චැනල් වී තායිලන්ත සංගීත වීඩියෝ සම්මාන මගින් 'පෝකර් ෆේස්' සඳහා 'හොඳම ජාත්‍යන්තර සංගීත වීඩියෝව'
E ESKA සංගීත සම්මාන උළෙලේ හොඳම නවක කලාකරුවා
G GAFFA සම්මාන (ඩෙන්මාර්කය) විසින් 'වසරේ ජාත්‍යන්තර කාන්තා කලාකරුවා'
Gu 'එක්සත් රාජධානියේ කේවල ගීතයේ එක් වසරක් තුළ වඩාත් සමුච්චිත සති' (ජස්ට් ඩාන්ස්, පෝකර් ෆේස්, පැපරාසි, ලව් ගේම්, නරක රොමැන්ස් සඳහා) ගිනස් ලෝක වාර්තා
Gu ගිනස් ලෝක වාර්තා විසින් 'ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වසරක් තුළ වැඩිපුරම බාගත කළ කාන්තා පනත'
International ජාත්‍යන්තර නර්තන සංගීත සම්මාන උළෙලේ 'වසරේ විශිෂ්ටතම ඒකල කලාකරුවා'
International ජාත්‍යන්තර නර්තන සංගීත සම්මාන මගින් 'හොඳම පොප් නැටුම් ගීතය'
M එම්ටීවී වීඩියෝ සංගීත සම්මාන උළෙලේ හොඳම නවක කලාකරුවා
MTV වීඩියෝ සංගීත සම්මාන මගින් 'හොඳම කලා අධ්‍යක්ෂණය'
Q හොඳම සම්මාන උළෙල (නිකම් නර්තනය) Q සම්මාන
Vir වර්ජින් මීඩියා මියුසික් සම්මාන උළෙලේ හොඳම ඇල්බමය (කීර්තිය)

2010:
Music ඇමරිකානු සංගීත සම්මාන උළෙලේ 'ප්‍රියතම පොප් / රොක් කාන්තා කලාකරුවා'
BET සම්මාන මගින් 'වසරේ වීඩියෝව' (වීඩියෝ දුරකථනය)
Bill බිල්බෝඩ් ටුවරිං සම්මාන මගින් 'බ්‍රේක්ට්‍රෝ සම්මානය' (ද මොන්ස්ටර් බෝල් ටුවර්)
International බ්‍රිට් සම්මාන උළෙලේ 'ජාත්‍යන්තර කාන්තා ඒකල කලාකරුවා'
Best බ්‍රිතාන්‍ය සම්මාන උළෙලේ හොඳම ජාත්‍යන්තර ඇල්බමය (කීර්තිය)
T බීටී ඩිජිටල් සංගීත සම්මාන උළෙලේ හොඳම ජාත්‍යන්තර කලාකරුවා
ECHO සම්මාන මගින් 'හොඳම ජාත්‍යන්තර නවකයා'
ECHO සම්මාන උළෙලේ 'හොඳම ජාත්‍යන්තර කාන්තා කලාකරුවා'
ECHO සම්මාන උළෙලේ 'වසරේ හොඳම ජාත්‍යන්තර / ජාතික ගීතය' (පෝකර් ෆේස්)
Gay ගයගලන් සම්මාන උළෙලේ 'වසරේ ජාත්‍යන්තර ගීතය' (නරක ප්‍රේමය)
Gra ග්‍රැමී සම්මාන උළෙලේ හොඳම ඉලෙක්ට්‍රොනික / නර්තන ඇල්බමය (කීර්තිය)
Gra ග්‍රැමී සම්මාන උළෙලේ 'හොඳම නර්තන පටිගත කිරීම' (පෝකර් ෆේස්)
Gu ගිනස් ලෝක වාර්තා විසින් 'එක්සත් ජනපද උණුසුම් ඩිජිටල් ගීත ප්‍රස්ථාරයේ බොහෝ සති' (පෝකර් ෆේස්)
Gu 'ගිනස් වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ්ස් විසින්' වීඩියෝවක් තුළ බොහෝ නිෂ්පාදන ස්ථානගත කිරීම '(දුරකථන)
International ජාත්‍යන්තර නර්තන සංගීත සම්මාන උළෙලේ හොඳම ඒකල කලාකරුවා
International ජාත්‍යන්තර නර්තන සංගීත සම්මාන උළෙලේ 'හොඳම සංගීත වීඩියෝව' (නරක ප්‍රේමය)
Japan ජපානයේ ගෝල්ඩ් ඩිස්ක් සම්මාන උළෙලේ හොඳම නවක කලාකරු ජාත්‍යන්තරය
Met උල්කාපාත සංගීත සම්මාන මගින් 'හොඳම ජාත්‍යන්තර ගැහැණු'
M එම්ටීවී යුරෝපා සංගීත සම්මාන උළෙලේ 'හොඳම කාන්තා කලාකරුවා'
MTV යුරෝපයේ සංගීත සම්මාන උළෙලේ 'හොඳම ගීතය' (නරක ප්‍රේමය)
V එම්ටීවී වීඩියෝ සංගීත සම්මාන උළෙලේ 'වසරේ වීඩියෝව' (නරක රොමැන්ස්)
M එම්ටීවී වීඩියෝ සංගීත සම්මාන උළෙලේ හොඳම කාන්තා වීඩියෝව (නරක ප්‍රේමය)
MTV වීඩියෝ සංගීත සම්මාන මගින් 'හොඳම පොප් වීඩියෝ' (නරක රොමැන්ස්)
MTV වීඩියෝ සංගීත සම්මාන උළෙලේ හොඳම නර්තන වීඩියෝව (නරක රොමැන්ස්)
MTV වීඩියෝ සංගීත සම්මාන මගින් 'හොඳම අධ්‍යක්ෂණය' (නරක රොමැන්ස්)
MTV වීඩියෝ සංගීත සම්මාන මගින් 'හොඳම සංස්කරණය' (නරක ප්‍රේමය)
Best 'හොඳම සහයෝගීතාව' (දුරකථන දස්කම්. බියොන්ස් ) එම්ටීවී වීඩියෝ සංගීත සම්මාන මගින්
N එන්එම්ඊ සම්මාන උළෙලේ 'හොඳම ඇඳුම'
People පීපල්ස් චොයිස් සම්මාන උළෙලේ 'ප්‍රියතම කඩිනම් කලාකරුවා'
People පීපල්ස් චොයිස් සම්මාන උළෙලේ 'ප්‍රියතම පොප් කලාකරුවා'
RTHK ජාත්‍යන්තර පොප් පොල් සම්මාන උළෙලේ 'ඉහළම කාන්තා කලාකරුවා'
Cho 'චොයිස් මියුසික්: කාන්තා කලාකරුවා' යෞවන තේරීම් සම්මාන මගින්
Cho 'චොයිස් ගිම්හාන සංගීත තරුව: ගැහැණු' යෞවන තේරීම් සම්මාන මගින්
UK එක්සත් රාජධානියේ සංගීත වීඩියෝ සම්මාන උළෙලේ හොඳම ජාත්‍යන්තර වීඩියෝව
Best 'හොඳම සහයෝගීතාව' (දුරකථන දස්කම්. බියොන්ස් ) වර්ජින් මීඩියා මියුසික් සම්මාන මගින්
Music ලෝක සංගීත සම්මාන මගින් 'ලොව හොඳම පොප් / රොක් කලාකරුවා'
Music ලෝක සංගීත සම්මාන මගින් 'ලොව හොඳම නවක කලාකරුවා'
Music ලෝක සංගීත සම්මාන උළෙලේ 'ඇමරිකාවේ හොඳම විකුණුම් කලාකරුවා'
Music ලෝක සංගීත සම්මාන උළෙලේ 'වසරේ හොඳම ඇල්බමය' (කීර්තිය)
Music ලෝක සංගීත සම්මාන උළෙලේ 'වසරේ හොඳම ගීතය' (පෝකර් ෆේස්)

2011:
International බම්බි සම්මාන උළෙලේ 'ජාත්‍යන්තර පොප් කලාකරුවා'
Bill බිල්බෝඩ් ජපන් සංගීත සම්මාන උළෙලේ 'බිල්බෝඩ් ජපන් වැඩිහිටි සමකාලීන වසරේ' (උපත මේ ආකාරයෙන්)
Bill බිල්බෝඩ් ජපන් සංගීත සම්මාන උළෙලේ 'බිල්බෝඩ් ජපන් ඩිජිටල් සහ විදේශ ගුවන් සේවය' (උපත මේ ආකාරයෙන්)
Bill බිල්බෝඩ් සංගීත සම්මාන උළෙලේ 'ඉහළම පොප් කලාකරුවා'
Bill බිල්බෝඩ් සංගීත සම්මාන උළෙලේ 'ඉහළම නර්තන ශිල්පියා'
Top බිල්බෝඩ් සංගීත සම්මාන උළෙලේ 'ඉහළ නැටුම් / ඉලෙක්ට්‍රොනික ඇල්බමය' (ප්‍රසිද්ධිය)
F CFDA විලාසිතා සම්මාන මගින් 'විලාසිතා නිරූපක සම්මානය'
E ESKA සංගීත සම්මාන උළෙලේ හොඳම ජාත්‍යන්තර කලාකරුවා
Gra ග්‍රැමී සම්මාන උළෙලේ හොඳම පොප් හ al ඇල්බමය (ද ෆේම් මොන්ස්ටර්)
Gra ග්‍රැමී සම්මාන උළෙලේ 'හොඳම කාන්තා පොප් හ al කාර්ය සාධනය' (නරක ප්‍රේමය)
Gra ග්‍රැමී සම්මාන උළෙලේ හොඳම කෙටි ආකෘති සංගීත වීඩියෝව (නරක රොමැන්ස්)
Gu ගිනස් ලෝක වාර්තා විසින් 'අයිටියුන්ස් හි වේගයෙන් අලෙවි වන තනි' (මේ ආකාරයෙන් උපත)
Gu ගිනස් ලෝක වාර්තා විසින් 'එක්සත් රාජධානියේ වැඩියෙන්ම අලෙවි වන ඩිජිටල් ඇල්බමය' (ප්‍රසිද්ධිය)
Gu ගිනස් වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ්ස් විසින් 'අන්තර්ජාලය තුළ වැඩිපුරම සෙවූ-ගැහැණු'
Gu ගිනස් ලෝක වාර්තා විසින් 'ගගා ආර්යාවගේ විශාලතම රැස්වීම'
Twitter ගිනස් ලෝක වාර්තා විසින් 'ට්විටර් හි බොහෝ අනුගාමිකයන්'
International ජාත්‍යන්තර නර්තන සංගීත සම්මාන උළෙලේ හොඳම ඒකල කලාකරුවා
International ජාත්‍යන්තර නර්තන සංගීත සම්මාන උළෙලේ 'හොඳම පොප් ඩාන්ස් ට්‍රැක්' (ඇලෙජැන්ඩ්‍රෝ)
Little ලිට්ල් කිඩ්ස් රොක් විසින් රචිත 'වසරේ ලොකු මිනිසා'
MT 'හොඳම ගීතය' (උපත මේ ආකාරයෙන්) එම්ටීවී යුරෝපයේ සංගීත සම්මාන
MT 'හොඳම වීඩියෝව' (උපත මේ ආකාරයෙන්) එම්ටීවී යුරෝපයේ සංගීත සම්මාන
V එම්ටීවී ඉතාලි සංගීත සම්මාන උළෙලේ 'ආශ්චර්යමත් කාන්තා සම්මානය'
V 'පණිවුඩයක් සහිත හොඳම වීඩියෝව' (මේ ආකාරයෙන් උපත) එම්ටීවී වීඩියෝ සංගීත සම්මාන
N එන්එම්ඊ සම්මාන උළෙලේ 'උණුසුම්ම කාන්තාව'
N එන්එම්ඊ සම්මාන උළෙලේ 'වසරේ වීරයා'
Music ඕ මියුසික් සම්මාන උළෙලේ 'නවෝත්පාදක කලාකරුවා'
Music ඕ මියුසික් සම්මාන උළෙලේ 'ට්විටර් හි කලාකරුවා අනුගමනය කළ යුතුය'
Rock 'වසරේ විදේශීය ගීතය' (උපත මේ ආකාරයෙන්) රොක්බෝජන් විසිනි
RTHK අන්තර්ජාතික පොප් පොල් සම්මාන උළෙලේ 'වඩාත්ම අලෙවි වන ඉංග්‍රීසි ඇල්බමය' (The Fame Monster)
RTHK ජාත්‍යන්තර පොප් පොල් සම්මාන උළෙලේ 'ඉහළම කාන්තා කලාකරුවා'
The වසරේ වාර්තාව මගින් 'වසරේ වාර්තාව' (මේ ආකාරයෙන් උපත)

2012:
AS ASCAP පොප් සංගීත සම්මාන උළෙලේදී 'වඩාත්ම රඟපෑ ගීත' (මේ ආකාරයෙන් උපත)
AS ASCAP පොප් සංගීත සම්මාන උළෙලේදී 'වඩාත්ම රඟදැක්වූ ගීත' (මහිමයේ එජ්)
Bill බිල්බෝඩ් සංගීත සම්මාන උළෙලේ 'ඉහළම නර්තන ශිල්පියා'
Bill බිල්බෝඩ් සංගීත සම්මාන උළෙලේ 'ප්‍රියතම කලාකරුවා'
Bill බිල්බෝඩ් සංගීත සම්මාන මගින් 'වඩාත්ම බලපෑම් කරන විලාසය'
Bill බිල්බෝඩ් සංගීත සම්මාන උළෙලේ 'ඉහළම ඉලෙක්ට්‍රොනික / නර්තන ඇල්බමය'
Gay ගයිගලන් සම්මාන උළෙලේ 'වසරේ ජාත්‍යන්තර ගීතය' (උපත මේ ආකාරයෙන්)
G ග්ලැඩ් මීඩියා සම්මාන උළෙලේ 'විශිෂ්ට සංගීත කලාකරුවා'
Gra ග්‍රේසි සම්මාන උළෙලේදී 'කැපී පෙනෙන වාර්තා චිත්‍රපටය' (ලේඩි ගගා: ඇතුළත)
Peace සාමය සඳහා ලෙනන් ඔනෝ ග්‍රාන්ට් විසින් 'සාමය සඳහා ලෙනන් ඔනෝ ග්‍රාන්ට්'
V එම්ටීවී වීඩියෝ ප්ලේ සම්මාන උළෙලේ 'ජයග්‍රාහී වීඩියෝව' (රාත්‍රිය විවාහ කර ගන්න)
People පීපල්ස් චොයිස් සම්මාන උළෙලේ 'වසරේ ප්‍රියතම ඇල්බමය' (මේ ආකාරයෙන් උපත)
Pol පොල්ස්ටාර් සම්මාන උළෙලේ 'වසරේ ප්‍රධාන සංචාරය' (මොන්ස්ටර් බෝල් චාරිකාව)
RTHK ජාත්‍යන්තර පොප් පොල් සම්මාන උළෙලේ 'ඉහළම කාන්තා කලාකරුවා'

2013:
Bill 'බොහෝ බලාපොරොත්තු සුන්වීම' (ලේඩි ගගා සංචාර දිනයන් අවලංගු කරයි) බිල්බෝඩ්.කොම් විසින් මධ්‍ය අවුරුදු සංගීත සම්මාන
BM BMI පොප් සම්මාන මගින් 'සම්මානලාභී ගීත' (ඔබ සහ මම)
G ග්ලෝමර් සම්මාන උළෙලේ 'වසරේ කාන්තාව'
Guin ගිනස් ලෝක වාර්තා විසින් 'වේගයෙන් අලෙවි වන එක්සත් ජනපද ඩිජිටල් ඇල්බමය' (මේ ආකාරයෙන් උපත)
Most ගිනස් ලෝක වාර්තා විසින් 'වඩාත් ප්‍රසිද්ධ කීර්තිමත් පුද්ගලයින්'
Best ජපානයේ ගෝල්ඩ් ඩිස්ක් සම්මාන උළෙලේ 'හොඳම සංගීත වීඩියෝව' (ලේඩි ගගා විසින් මොන්ස්ටර් බෝල් චාරිකාව ඉදිරිපත් කරයි: මැඩිසන් චතුරශ්‍රයේ උද්‍යානයේදී)
N නිව්නොව්නෙක්ස්ට් සම්මාන උළෙලේ 'වසරේ වඩාත්ම නවෝත්පාදන පුණ්‍යායතනය' (Born This Way Foundation)
Web වෙබ්බි සම්මාන උළෙලේ 'කීර්තිමත් / රසික' (ගගාගේ වැඩමුළුව)

2014:
AS ASCAP පොප් සංගීත සම්මාන මගින් 'වඩාත්ම රඟදැක්වූ ගීත' (අත්පොලසන්)
Bill බිල්බෝඩ්.කොම් විසින් 'වඩාත්ම අවුල් සහගත මොහොත' (ලේඩි ගගාගේ තීන්ත-වමනය SXSW කාර්ය සාධනය)
Bill බිල්බෝඩ්.කොම් විසින් 'හොඳම සංචාරය' (ArtRave: The Artpop Ball) මධ්‍ය අවුරුදු සංගීත සම්මාන
Cl ක්ලියෝ සම්මාන උළෙලේ 'ලෝකඩ ජයග්‍රාහකයා (පළපුරුදු)' (ගගඩෝල්)
Japan ජපානයේ ගෝල්ඩ් ඩිස්ක් සම්මාන උළෙලේ හොඳම ජාත්‍යන්තර ඇල්බමය (ආර්ට්පොප්)
Best ජපානයේ එම්ටීවී වීඩියෝ සංගීත සම්මාන උළෙලේ 'හොඳම පොප් වීඩියෝ' (අත්පොලසන්)

2015:
AD ඒඩීඑල් සම්මාන උළෙලේ 'වෙනසක් ඇති කිරීම'
Best 'හොඳම කවරය - විලාසිතා සහ අලංකාරය' (හාපර්ස් බසාර්, මාර්තු 2014) ඇමරිකානු සඟරා සංස්කාරකවරුන් විසින්
Bill බිල්බෝඩ් වුමන් ඔෆ් මියුසික් විසින් 'වසරේ කාන්තාව'
BM BMI පොප් සම්මාන මගින් 'වසරේ ප්‍රකාශකයා' (අත්පොලසන්)
BM BMI පොප් සම්මාන උළෙලේදී 'සම්මානලාභී ගීත' (ඩූ වොට් යූ වන්ට්. ආර්. කෙලී)
Human කොලොම්බස් සිටිසන්ස් පදනම විසින් 'මානුෂීය සම්මානය' (ලේඩි ගගා සහ සින්තියා ජර්මනෝටා)
Best ග්‍රැමී සම්මාන උළෙලේ 'හොඳම සාම්ප්‍රදායික පොප් හ al ඇල්බමය' (ටෝනි බෙනට් සමඟ කම්මුලට කම්මුලට)
Most ගිනස් ලෝක වාර්තා විසින් 'වඩාත්ම බලවත් පොප්ස්ටාර්'
Holiday හොලිවුඩ් මියුසික් ඉන් මීඩියා සම්මාන උළෙලේ හොඳම ඔරිජිනල් ගීතය - වාර්තාමය චිත්‍රපටය (ටිල් ඉට් හපන්ස් ඔබට)
Art ජාතික කලා සම්මාන මගින් 'තරුණ කලාකරු සම්මානය'
Song ගීත රචකයන්ගේ ශාලාව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 'සමකාලීන අයිකන සම්මානය'
Music යූ ටියුබ් සංගීත සම්මාන මගින් 'නැරඹීමට කලාකරුවන් 50 ක්'

2016:
C 'ගෝල්ඩ් ලයන් (ඩිජිටල් ස්ථාපනයන් සහ සිදුවීම්)' කෑන්ස් ලයන්ස් විසින් නිර්මාණශීලීත්වයේ ජාත්‍යන්තර උළෙල
Fashion ෆැෂන් ලොස් ඇන්ජලීස් සම්මාන උළෙලේ 'වසරේ කර්තෘ'
Golden 'හොඳම නිළිය - මිනිරරි හෝ ටෙලිවිෂන් ෆිල්ම්' (ඇමරිකානු ත්‍රාසජනක කතාව: හෝටලය) ගෝල්ඩන් ග්ලෝබ් සම්මාන
J ජේන් ඕට්නර් අධ්‍යාපන සම්මානය 'ජේන් ඕට්නර් කලාකරු සම්මානය'
M එම්ටීවී යුරෝපා සංගීත සම්මාන උළෙලේ හොඳම පෙනුම

2017:
Music ඇමරිකානු සංගීත සම්මාන උළෙලේ 'ප්‍රියතම පොප් / රොක් කාන්තා කලාකරුවා'
G මිස් ගේ ඇමරිකා විසින් 'ගෞරවනීය මිස් ගේ ඇමරිකාව'
MTV මිලේනියල් සම්මාන උළෙලේ 'වසරේ ජාත්‍යන්තර පහර' (පරිපූර්ණ මායාව)
RTHK ජාත්‍යන්තර පොප් පොල් සම්මාන උළෙලේ 'ඉහළම කාන්තා කලාකරුවා'

2018:
Best ඩබ්ලින් ෆිල්ම් විචාරකයින්ගේ කවය විසින් 'හොඳම නිළිය' (තරුවක් උපත ලබයි)
Best හොලිවුඩ් මියුසික් ඉන් මීඩියා සම්මාන උළෙලේ 'හොඳම මුල් ගීතය - විශේෂාංග චිත්‍රපටය' (නොගැඹුරු)
Best හූස්ටන් චිත්‍රපට විචාරකයින්ගේ සංගමය විසින් 'හොඳම මුල් ගීතය' (නොගැඹුරු)
ලොස් ඇන්ජලීස් ඔන්ලයින් ෆිල්ම් විචාරකයින්ගේ සංගමය විසින් 'හොඳම මුල් ගීතය' (නොගැඹුරු)
MTV චිත්‍රපට සහ රූපවාහිනී සම්මාන මගින් 'හොඳම සංගීත වාර්තා චිත්‍රපටය' (ගගා: අඩි පහ)
Review ජාතික සමාලෝචන මණ්ඩල සම්මාන උළෙලේ 'හොඳම නිළිය' (තරුවක් උපත ලබයි)

2019:
ඇකඩමි සම්මාන උළෙලේ හොඳම ඔරිජිනල් ගීතය (නොගැඹුරු)
BM BMI ෆිල්ම්, ටීවී සහ දෘශ්‍ය මාධ්‍ය සම්මාන මගින් ඇකඩමි සම්මාන ගෞරවය (නොගැඹුරු)
British බ්‍රිතාන්‍ය ඇකඩමි චිත්‍රපට සම්මාන උළෙලේ 'හොඳම චිත්‍රපට සංගීතය' (තරුවක් උපත ලබයි)
Best විචාරකයින්ගේ තේරීම් චිත්‍රපට සම්මාන මගින් 'හොඳම ගීතය' (නොගැඹුරු)
Best විචාරකයින්ගේ චොයිස් චිත්‍රපට සම්මාන උළෙලේ හොඳම නිළිය (තරුවක් උපත ලබයි)
G ගයගලන් සම්මාන උළෙලේ 'වසරේ ගීතය' (නොගැඹුරු)
Global ගෝලීය සම්මාන මගින් 'මහා අභියාචනා සම්මානය'
Golden ගෝල්ඩන් ග්ලෝබ් සම්මාන උළෙලේ 'හොඳම මුල් ගීතය - චලන පින්තූරය' (නොගැඹුරු)
Gra ග්‍රැමී සම්මාන උළෙලේ හොඳම පොප් ඩුඕ / කණ්ඩායම් කාර්ය සාධනය (නොගැඹුරු)
Gra ග්‍රැමී සම්මාන උළෙලේ 'දෘශ්‍ය මාධ්‍ය සඳහා ලියන ලද හොඳම ගීතය' (නොගැඹුරු)
Best ග්‍රැමී සම්මාන උළෙලේ 'හොඳම පොප් ඒකල රංගනය' (ජො ann න්-කොහෙද ඔබ සිතන්නේ? ')
H iHeartRadio සංගීත සම්මාන උළෙලේදී 'අපව සොලවා දැමූ ගීතය' (මම නැවත කිසිදා ආදරය නොකරමි)
International 'ජාත්‍යන්තර යුගල / වසරේ කණ්ඩායම' (ලේඩි ගගා සහ බ්‍රැඩ්ලි කූපර් ) NRJ සංගීත සම්මාන මගින්
Sh ෂෝර්ටි සම්මාන උළෙලේ 'වසරේ නවෝත්පාදකයා - තාක්‍ෂණය සහ නවෝත්පාදනය'
D ඩොරියන් සම්මාන උළෙලේ 'වසරේ රූපවාහිනී සංගීත කාර්ය සාධනය' (91 වන ඇකඩමි සම්මාන උළෙලේ නොගැඹුරු)
Gu 'ගිනස් ලෝක වාර්තා' විසින් 'හොඳම නිළිය සහ හොඳම මුල්ම ගීතය ඔස්කාර් සම්මානය සඳහා නිර්දේශිත පළමු පුද්ගලයා'
පෞද්ගලික ජීවිතය
උපන්දිනයමාර්තු 28, 1986 (සිකුරාදා)
වයස (2020 දී මෙන්) අවුරුදු 32 යි
උපන් ස්ථානයමෑන්හැටන්, එක්සත් ජනපදයේ නිව්යෝර්ක් නගරය
රාශි චක්‍රයමේෂ
අත්සන ලේඩි ගාගා
ජාතියඇමෙරිකානු
උපන් නගරයමෑන්හැටන්, එක්සත් ජනපදයේ නිව්යෝර්ක් නගරය
පාසලේඑක්සත් ජනපදයේ නිව් යෝර්ක් නගරයේ පූජනීය හදවතේ කන්‍යාරාමය
විද්‍යාලය / විශ්ව විද්‍යාලයසහයෝගිතා කලා ව්‍යාපෘතිය 21 (නිව් යෝර්ක් විශ්ව විද්‍යාලයේ සංගීත පාසල)
අධ්යාපන සුදුසුකම්විද්‍යාලය හැලීම
ආගමක්රිස්තියානි ධර්මය [1] හෆින්ටන් පෝස්ට්
ජනවාර්ගිකත්වයඉතාලි, ප්‍රංශ-කැනේඩියානු
ආහාර පුරුද්දනිර්මාංශික [දෙක] ලැයිස්තුව
විනෝදාංශපන්දු යැවීම, පියානෝව ගෙවීම, අශ්වයින් පැදීම
පච්ච (ය)Left ඇගේ වම් ඉළ ඇටයේ නැංගුරම් පච්චය
ලේඩි ගාගා
Left ඇගේ වම් අතෙහි ARTPOP පච්චය
ලේඩි ගාගා
Her චෙරුබ් ඇගේ හිස පිටුපස පච්චය
ලේඩි ගාගා
Left ඇගේ වම් පහළ පිටුපස රෝස මල් පච්චය
ලේඩි ගාගා
• ඩේවිඩ් බෝවී ඇගේ ඉණෙහි පච්චය (වම් පැත්ත)
ලේඩි ගාගා
Left ඇගේ වම් උරහිස මත පච්ච කොටා ගැනීමේ එකමුතුව
ලේඩි ගාගා
Left ඇගේ තරුණ අතෙහි 'තරුණ කවියෙකුට ලියූ ලිපි' පොතේ උපුටා ගැනීමකි
ලේඩි ගාගා
තාත්තාගේ වචනය ඇගේ වම් උරහිස මත ලියා ඇති හෘද පච්චය
ලේඩි ගාගා
Jo ජො ann න් ඇගේ නළල මත පච්චයක්
ලේඩි ගාගා
• ලිට්ල් මොන්ස්ටර්ස් ඇගේ වම් අභ්‍යන්තරයේ පච්චයක්
ලේඩි ගාගා
Back මොන්ස්ටර් ක්ලෝ පච්චය ඇගේ පිටුපස (වම් පැත්ත)
ලේඩි ගාගා
• මවගේ වම් අතෙහි පච්චය
ලේඩි ගාගා
Left වම් වැලමිටේ මවුස් පච්චය ඇගේ සහෝදරිය වන නට්ගේ නම පහත ලියා ඇත
ලේඩි ගාගා
Right ඇගේ දකුණු නළලේ සංගීත සටහන පච්චය
ලේඩි ගාගා
Left දේවානුභාවයෙන් ඇගේ වම් මැණික් කටුවෙහි සාම සං sign ා පච්චයක් ජෝන් ලෙනන්
ලේඩි ගාගා
Left ඇගේ වම් කණ පිටුපස ලියා ඇති 'RIO' යන වචනය
ලේඩි ගාගා
Her ඇගේ පිටේ රෝස පච්චයක්
ලේඩි ගාගා
• ටෝකියෝ ලව් ඇගේ වම් උරහිස මත පච්චයක්
ලේඩි ගාගා
Lower ඇගේ පහළ පිටුපස ට්‍රෙබල් ක්ලෙෆ් පච්චය
ලේඩි ගාගා
• ට්‍රියෝ ඩේසි වම් උරහිස පිටුපස පච්චයක්
ලේඩි ගාගා
Right හොරණෑ පච්චය ඇගේ දකුණු අතේ
ලේඩි ගාගා
Le යුනිකෝන් පච්චය ඇගේ වම් කලවා මත ලියා ඇති 'බෝර්න් මේ මාර්ගය'
ලේඩි ගාගා
මතභේද• 2010 දී එම්ටීවී වීඩියෝ සංගීත සම්මාන උළෙලේදී ඇය අමු හරක් මස් වලින් සාදන ලද ඇඳුමක්, බූට්, තොප්පි සහ පසුම්බිය පැළඳ සිටියාය. එක්සත් ජනපද හමුදාවේ 'ඉල්ලන්න එපා, නොකියන්න' (ඩැඩ්) ප්‍රතිපත්තියට විරෝධය දැක්වීම සඳහා ඇය මෙම ඇඳුම ඇඳ සිටියාය. සත්ව අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාකාරීන් කිහිප දෙනෙකුගේ ඇඳුම සම්බන්ධයෙන් ඇය විවේචනයට ලක්විය. [3] විකිපීඩියා

August 2011 අගෝස්තු 4 වන දින චිකාගෝහි ගීත රචකයෙකු වන රෙබෙකා ෆ්‍රැන්චෙස්කැටි, 'ජූඩා' ගීතය ඇගේ ඇල්බමයෙන් 'එය සියල්ල ගැන ඔබ' පිටපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගගාට එරෙහිව නඩු පැවරීය. ගගා 'ඇගේ කෘතියේ සැලකිය යුතු මුල් කොටස් පිටපත් කර ඇතුළත් කර ඇති' බව ඇය චෝදනා කළාය. [4] විකිපීඩියා

Jud 'ජූදස්' ගීතය නිසා ඇය විවේචනයට ලක්ව ඇති අතර, එහිදී ඇය යේසුස්ව පාවා දුන් යූදස් කෙරෙහි ඇති ආදරය නිරූපණය කරයි.

Successful ඇය සාර්ථක වීමට පෙර බාර්වල අර්ධ නිරුවතින් නැටූ බව පිළිගත් විට කිහිප දෙනෙක් ඇහිබැම ඉහළ නැංවූහ. ඇය මෙසේ කීවාය: 'මම වේදිකාවක සිටගෙන සිටියෙමි, එය ආවරණය කර ඇතැයි සිතමින් මාගේ බූරුවාට උඩින් එල්ලී, කොණ්ඩා මෝස්තර ගිනි තබා, කළු සබත් නටන්න, මුඛ ලිංගිකත්වය පිළිබඳ ගීත ගායනා කරන්න.'

• 2010 දී ඇගේ හිටපු පෙම්වතා, නිෂ්පාදක සහ ව්‍යාපාරික සහකරු ඇයට ඩොලර් මිලියන 30.5 ක වන්දියක් ඉල්ලා ඇගේ තරු ප්‍රතිරූපය නිර්මාණය කිරීම, ඇගේ විලාසිතාව සකස් කිරීම සහ ඇයට 'ලේඩි ගගා' යන නම ලබා දීම වෙනුවෙන් වන්දි ඉල්ලා සිටියහ. ඔවුන් උසාවියෙන් පිටත පදිංචි විය.
සබඳතා සහ තවත් දේ
විවාහක අවිවාහක බවනිරත විය
කටයුතු / පෙම්වතුන්• ලූක් කාල් (බාර් හිමිකරු; 2005-2011)
ලේක් ගගා සමඟ ලෙක් කාල්
• රොබට් ෆුසාරි (සංගීත නිෂ්පාදක; 2006)
ගගා ආර්යාව රොබට් ෆුසාරි සමඟ
• මැතිව් ‘ඩඩා’ විලියම්ස් (නිර්මාණ අධ්‍යක්ෂ; 2008)
ගගා ආර්යාව මැතිව් සමඟ
• වේගවත් ගොන්සාලෙස් (ආකෘතිය; 2009)
ස්පීඩි ගොන්සාලෙස් සමඟ ගගා ආර්යාව
• ටේලර් කින්නි ​​(නළුවා; 2011-2015)
ටේලර් කින්නි ​​සමඟ ගගා ආර්යාව
• ක්‍රිස්ටියන් කැරිනෝ (දක්ෂතා නියෝජිත; 2017-2019)
ක්‍රිස්ටියන් කැරිනෝ සමඟ ගගා ආර්යාව
• ඩෑන් හෝර්ටන් (ශ්‍රව්‍ය ඉංජිනේරු; 2019-වර්තමානය)
ගගා ආර්යාව ඩෑන් හෝර්ටන් සමඟ
පවුලේ
සැමියා / කලත්‍රයා• ටේලර් කින්නි ​​(පෙම්වතා; 2015-2016)
ටේලර් කින්නි ​​සමඟ ගගා ආර්යාව
• ක්‍රිස්ටියන් කැරිනෝ (පෙම්වතා; ඔක්තෝබර් 2018 - පෙබරවාරි 2019)
ක්‍රිස්ටියන් කැරිනෝ සමඟ ගගා ආර්යාව
ළමුන්කිසිවක් නැත
දෙමාපියන් පියා - ජෝශප් ජර්මනෝටා (ව්‍යාපාරික)
මව - සින්තියා ජර්මනෝටා (දානපතිය, ක්‍රියාකාරිනිය සහ ව්‍යාපාරික කාන්තාව)
ගගා ආර්යාව ඇගේ පියා ජෝ ජර්මනෝටා සහ ඇගේ මව සින්තියා ජර්මනෝටා සමඟ
සහෝදර සහෝදරියන් සහෝදරයා - නැත
සහෝදරිය - නටාලි ජර්මනෝටා (තරුණ; විලාසිතා නිර්මාණකරු)
ගගා ආර්යාව ඇගේ සහෝදරිය නටාලි ජර්මනෝටා සමඟ
කැමතිම දේවල්
ආහාරපීසා, පැස්ටා, සලාද, පීච් කොබ්ලර්
පානතේ, ජේම්සන් අයිරිෂ් විස්කි පාෂාණ මත
අතුරුපසපන්න කෝටා
කැන්ඩිගැමි වලසුන්
පොත්)රේනර් මාරියා රිල්ක් විසින් රචිත 'තරුණ කවියෙකුට ලියූ ලිපි', ජේ. ඩී. සාලින්ගර් සාලින්ගර් විසින් රචිත 'ද කැචර් ඉන් ද රයි'
සුවඳ විලවුන් (ය)රැල්ෆ් ලෝරන් විසින් 'රැල්ෆ්', මාක් ජේකබ්ස් විසින් 'ඩේසි', ගගා ආර්යාව විසින් 'කීර්තිය'
රූපවාහිනී වැඩසටහන් චරිතය'සෙක්ස් ඇන්ඩ් ද සිටි' හි සාරා ජෙසිකා පාකර් (කැරී බ්‍රැඩ්ෂෝ විසින් නිරූපණය කරන ලදී)
කාටූන් චරිතයබග්ස් බනී
චිත්‍රපටයවෛරය (1995)
චිත්රපට අධ්යක්ෂකමාටින් ස්කොර්සෙස්
ගායක (ය)බ ru ස් ස්ප්‍රිංස්ටීන්, ඩේවිඩ් බෝවි, කැටි පෙරී
ගීතය (ය)විසින් 'සිතන්න' ජෝන් ලෙනන් , බ Th ස් ස්ප්‍රිංස්ටීන් විසින් 'තන්ඩර් රෝඩ්', ලෙඩ් සෙප්පලින් විසින් 'හොල් ලොටා ලව්', ඒසී / ඩීසී විසින් 'ටීඑන්ටී', 'ඔහ්! ද බීට්ල්ස් විසින් ඩාර්ලිං, ඩේවිඩ් බොවි විසින් 'කැරලිකාර කැරලිකරුව', චෝර්ඩ් ඕවර්ස්ට්රීට් විසින් 'රඳවා තබාගන්න'
සංගීත වාර්තාවඩේවිඩ් බෝවී විසින් රචිත 'අපි නටමු'
පින්තාරු කිරීමඑඩ්වඩ් හොපර් විසින් රචිත 'නයිට්හෝක්ස්'
බෑන්ඩ් (ය)අයන් මේඩන්, ඊ ස්ට්‍රීට් බෑන්ඩ්, බ්ලැක් සබත්, මෙටලිකා, ඒසී / ඩීසී, ජුදාස් ප්‍රිස්ට්
වර්ණකළු සහ ලැවෙන්ඩර්
මලසුදු රෝස මල්
ස්ටයිල් කෝටියන්ට්
කාර් එකතුව• රෝල්ස් රොයිස් කෝර්නිච් III
• ෆෝඩ් එෆ් -150 එස්වීටී අකුණු
• මර්සිඩීස් බෙන්ස් ඩබ්ලිව් 123
• Audi r8
• මර්සිඩීස් බෙන්ස් ඊ 350
• ක්ලැසික් ෆෝඩ් මස්ටෑන්ග්
• ෂෙව්රොලට් එල් කැමිනෝ
• ලින්කන් කොන්ටිනෙන්ටල්
• ෆෝඩ් බ්‍රොන්කෝ
• චෙවි නෝවා එස්.එස්
Ors පෝර්ෂේ බොක්ස්ටර්
• ලැම්බෝගිනි හුරකන්
• රෝල්ස් රොයිස් ෆැන්ටම්
ගගා ආර්යාව ඇගේ ලැම්බෝගිනි හුරකන් හි
මුදල් සාධකය
ශුද්ධ වටිනාකම (දළ වශයෙන්)ඩොලර් මිලියන 300 (2018 දී මෙන්) [5] හෙලෝ සඟරාව

ලේඩි ගාගා

ගගා ආර්යාව ගැන එතරම් නොදන්නා කරුණු කිහිපයක්

 • ගගා ආර්යාව දුම් පානය කරනවාද?: නැත; සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී ඇය පැවසුවේ,

  මම තවදුරටත් දුම් පානය නොකරමි, නමුත් මම දවස පුරා සිගරට් 40 ක් පානය කළෙමි. ” [6] ස්වාධීන ගගා ආර්යාව

 • ගගා ආර්යාව මත්පැන් පානය කරනවාද?: ඔව් ගගා ආර්යාව ඇගේ තරුණ අවධියේදී පියානෝ වාදනය කරයි
 • ලේඩි ගගා යනු ඇමරිකානු ගායිකාවක්, ගීත රචකයෙක්, ව්‍යාපාරික කාන්තාවක් සහ නිළියකි. ඇය සාම්ප්‍රදායික නොවන ශෛලිය හා දෘශ්‍ය අත්හදා බැලීම් සඳහා ප්‍රසිද්ධය. ඇයගේ නමට “ගිනස් ලෝක වාර්තා” දොළහක් ඇති අතර ඇය “පොප් රැජින” ලෙසද හැඳින්වේ.
 • ගගා පෞද්ගලික බාලිකා රෝමානු කතෝලික පාසලකට ඇතුළත් විය. ඇය තම පාසල් ජීවිතය විස්තර කළේ “ඉතා කැපවූ, ඉතා දක්ෂ, ඉතා විනයගරුක මෙන්ම තරමක් අනාරක්ෂිත” ලෙසයි. වරක් සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී ඇය පැවසුවේ-

එක්කෝ ඕනෑවට වඩා ප්‍රකෝපකාරී හෝ විකේන්ද්රික වූ නිසා මට සමච්චල් විය. මට නොගැලපෙන අතර මට විහිළුවක් මෙන් දැනුනි ” • අනෙක් අයට ඇහුම්කන් දීමෙන් පියානෝව වාදනය කිරීමට ඇය තමාට උගන්වා ඇති අතර, ඇය වයස අවුරුදු 4 දී වාදනය කිරීමට පටන් ගත්තාය. ඇගේ මවට අවශ්‍ය වූයේ පියානෝව වාදනය කිරීම ය; ඇයට අවශ්‍ය වූයේ ගගා “සංස්කෘතික තරුණියක්” වීමයි. ඇය සිය පළමු පියානෝ බැලට් එක නිර්මාණය කළේ වයස අවුරුදු 13 දී ය. වසරකට පසුව ඇය විවෘත මයික් රාත්‍රියේදී රංගනය ආරම්භ කළාය.

  ගගා ආර්යාව ඇගේ පාසල් කාලය තුළ

  ගගා ආර්යාව ඇගේ තරුණ අවධියේදී පියානෝ වාදනය කරයි

 • ඇය නිව්යෝක්හි “ලී ස්ට්‍රාස්බර්ග් රඟහල සහ චිත්‍රපට ආයතනයේ” වසර දහයක් තිස්සේ ක්‍රමවේද රංගනය හදාරා ඇත. ඇය “ගයිස් ඇන්ඩ් බෝනික්කන්” සහ “සංසදයට යන ගමනේදී සිදු වූ විනෝදජනක දේ” වැනි නාට්‍යවල ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කර ඇත.

  ගයා ආර්යාව (වමේ දණ ගසා) NYU හි ගත කළ කාලය තුළ

  ගගා ආර්යාව ඇගේ පාසල් කාලය තුළ

 • 2003 දී ඇය “CAP21 - Tisch School of Arts” හි මුල් ප්‍රවේශය ලබාගත් ශිෂ්‍යාවන්ගෙන් කෙනෙකි. ඇය ජීවත් වූයේ “නිව්යෝර්ක් නවාතැනක” ය. එහිදී ඇය ගීත රචනා කිරීමේ කුසලතාවන් මත වැඩ කළ අතර කලාව, ආගම, සමාජීය හා දේශපාලන කරුණු පිළිබඳ රචනා හා ලිපි ලිවීය.

  2007 ලොල්ලාපාලූසා සංගීත උළෙලේදී ලේඩි ගගා සහ ලේඩි ස්ටාර්ලයිට් (දකුණේ)

  ගගා ආර්යාව (වම් දණ ගසා) NYU හි ගත කළ කාලය තුළ

 • 2005 දී, ඇගේ සොෆෝමෝර් වසරේ දෙවන අධ්‍යයන වාරයේ දී, ඇය සිය සංගීත දිවිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම සඳහා පාසලෙන් ඉවත් විය. කෙසේ වෙතත්, ඇගේ පියා ඇගේ තීරණය ගැන සතුටු නොවීය.
 • “ලේඩි ගගා” යන නම ඇයට යෝජනා කළේ ඇගේ හිටපු පෙම්වතා රොබට් ෆුසාරි විසිනි. “රේඩියෝ ගා ගා” ගීතය ගැන ෆුසාරි ගගාට කෙටි පණිවිඩයක් යවමින් සිටියදී එය “ලේඩි ගගා” ලෙස වෙනස් විය. පෙළ ලැබුණු විගස ඇය පිළිතුරු දුන්නා-

මේ එයයි! මට නැවත කිසි දිනෙක ස්ටෙෆානි යැයි නොකියන්න ”

 • ෆුසාරි සහ ගගා ද ගගාගේ වෘත්තිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා “ටීම් ලව්චයිල්ඩ්” නමින් සමාගමක් නිර්මාණය කර තිබුණි. ඔවුන් “ඉලෙක්ට්‍රොපොප් පීලි” පටිගත කර නිෂ්පාදනය කර සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ විධායකයින් වෙත යැවීය.
 • “ඩෙෆ් ජෑම් රෙකෝඩින්ග්ස්” ඇගේ ධාවන පථයට ධනාත්මක ප්‍රතිචාරයක් දැක්වූ අතර ඔවුන් 2006 සැප්තැම්බර් මාසයේදී ඇයව “ඩෙෆ් ජෑම්” වෙත අත්සන් කළහ. කෙසේ වෙතත්, මාස තුනකට පසු ඇයව ලේබලයෙන් ඉවත් කරන ලදී. ඇය නැවත නිවසට පැමිණ “නියෝ-බර්ලෙස්ක්” ප්‍රසංගවල රංගනය ආරම්භ කළාය.
 • “නියෝ-බර්ලෙස්ක්” ප්‍රසංගවල රඟපාමින් සිටියදී ඇයට “ස්ටාර්ලයිට් ආර්යාව” නම් රංගන ශිල්පිනිය මුණගැසුණි. ඔවුන් බොහෝ සංදර්ශන වල රඟ දැක්වීමට පටන් ගත් අතර අවසානයේදී ඔවුන් හැඳින්වූයේ “ලේඩි ගගා සහ ස්ටාර්ලයිට් රිවිව්” යනුවෙනි. “2007 ලොල්ලපාලූසා සංගීත උළෙල” සඳහාද ඔවුහු ඉදිරිපත් වූහ.

  ගගා ආර්යාව අ

  2007 ලොල්ලාපාලූසා සංගීත උළෙලේදී ලේඩි ගගා සහ ලේඩි ස්ටාර්ලයිට් (දකුණේ)

 • 2007 නොවැම්බරයේදී ඇය “සෝනි / ඒටීවී” සමඟ සංගීත ප්‍රකාශන ගනුදෙනුවක් සිදු කළාය. ගීත රචනා කිරීම සඳහා ඇයව කුලියට ගත්තා “ බ්‍රිට්නි ස්පියර්ස් , ”“ බ්ලොක් හි නව ළමයින්, ”“ ෆර්ගී ”සහ“ පුස්චිකැට් බෝනික්කන්. ” ඇයගේ කටහ love ට ආදරය කළ ඇකොන් වෙනුවෙන් ඇය “යොමු හ als” පටිගත කළ අතර, ගගා ෆ්‍රැන්චයිස් වාදකයෙකු බවට පත් කිරීම සඳහා “කොන්ලයිව්” සමඟ ඒකාබද්ධ ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට ඔහු ගගාට උදව් කළේය.
 • 2008 දී ගගා ලොස් ඇන්ජලීස් වෙත ගොස් ඇගේ නිර්මාණාත්මක කණ්ඩායම වන “ද හවුස් ඔෆ් ගගා” පිහිටුවා ඇගේ පළමු ඇල්බමය වන “ද ෆේම්” අවසන් කළේය.

  ගගා ආර්යාවගේ ආවරණ කලාව

  ලේඩි ගගා “හවුස් ඔෆ් ගගා” ප්‍රදර්ශනයක

  ෂ්රුනු පරික් සහ ඇගේ පවුලේ අය
 • “ද ෆේම්” ක්ෂණික ජයග්‍රහණයක් වූ අතර එහි පළමු කේවල දෙක වන “පෝකර් ෆේස්” සහ “ජස්ට් ඩාන්ස්” එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව, ඕස්ට්‍රේලියාව සහ එක්සත් රාජධානියේ අංක එකේ ස්ථානයට පත්විය.

  ගගා ආර්යාව 2010 ග්‍රැමීස් හිදී

  ලේඩි ගගාගේ ඇල්බමයේ ආවරණ කලාව - “ද ෆේම්”

 • 2010 දී ඇයගේ ඇල්බමය වන “ද ෆේම්” සඳහා “ග්‍රැමී” දෙකක් ලැබුණි.

  ලේඩි ගාගා

  ගගා ආර්යාව 2010 ග්‍රැමීස් හිදී

 • 2010 දී ඇයට ලූපස් රෝගය වැලඳී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඇය රෝග ලක්ෂණ වලින් පීඩාවට පත් නොවූ අතර සෞඛ්ය සම්පන්න ජීවන රටාවක් පවත්වා ගැනීමට ඇය බලාපොරොත්තු විය.
 • 2011 පෙබරවාරියේදී ඇය සිය දෙවන ඇල්බමය වන “Born This Way” නිකුත් කළාය. මෙම ගීතය පළමු දින පහ තුළ පිටපත් මිලියනයකට වඩා අලෙවි වූ අතර අයිටියුන්ස් හි වේගයෙන් අලෙවි වූ ගීතය සඳහා “ගිනස් ලෝක වාර්තාව” දිනා ගත්තේය. මෙම ඇල්බමය ලොව පුරා පිටපත් මිලියන අටක් අලෙවි විය.

  ගගා ආර්යාව රඟපානවා

  ලේඩි ගගාගේ ඇල්බමය - “මේ ආකාරයෙන් උපත”

 • ඇය සිය ඇල්බමයේ මාතෘකාව ගීතය ලියා ඇත්තේ මිනිත්තු දහයකින් ය.
 • ඇයගේ “ද මොන්ස්ටර් බෝල් ටුවර්” චාරිකාව ඩොලර් මිලියන 227.4 ක ආදායමක් උපයා ඇති අතර, ඇය ඉහළම දක්ෂතා දක්වන පළමු කලාකරුවා බවට පත්විය.

  ගගා ආර්යාව චර් සමඟ (දකුණේ)

  ගගා ආර්යාව “මොන්ස්ටර් බෝල් ටුවර්” හි රංගනය

 • ලිංගිකත්වය, ආදරය, ආගම, මුදල්, අනන්‍යතාවය, විමුක්තිය, මත්ද්‍රව්‍ය, ලිංගිකත්වය, පුද්ගලවාදය සහ නිදහස වැනි මාතෘකා ඇතුළත් ගීත රචනයක් “මේ ආකාරයෙන් උපත” ඇය සලකයි. මෙම ඇල්බමය ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංශ, ස්පා Spanish ්, සහ ජර්මානු භාෂාවලින් පටිගත කර තිබුණි.
 • ඇගේ විලාසිතා හැඟීම ඇමරිකානු ගායිකාවක් වන “චර්” විසින් දේවානුභාවයෙන් ගත් බව ගගා ආර්යාව සඳහන් කළාය.

  ගගා ආර්යාව ඇගේ මස් ඇඳුම ඇඳ සිටී

  ගගා ආර්යාව චර් සමඟ (දකුණේ)

  කපිල් ෂර්මා කි සැබෑ බිරිඳ
 • “2010 එම්ටීවී මියුසික් සම්මාන උළෙලේ” ඇයගේ රංගනය වෙනුවෙන් ගගා පැළඳ සිටි සියල්ල අමු හරක් මස් වලින් සාදා ඇත! ඇඳුමේ බර රාත්තල් 50 කි.

  ගගා ආර්යාව ඔප්රා සමඟ කතා කරමින්

  ගගා ආර්යාව ඇගේ මස් ඇඳුම ඇඳ සිටී

 • ඇය ඇගේ රසිකයන් “පුංචි රාක්ෂයන්” ලෙස හඳුන්වන අතර ඇගේ රසිකයන් ඇයව හඳුන්වන්නේ “මදර් මොන්ස්ටර්” යනුවෙනි.
 • 2011 මාර්තු මාසයේදී, සුනාමියක් හේතුවෙන් ජපානයේ ප්‍රජාවට උපකාර කිරීම සඳහා ඇගේ බ්‍රේස්ලට් වෙළඳසැල ඩොලර් මිලියන 1.5 ක් රැස් කළේය.
 • වරක්, ඇයගේ “පෝකර් ෆේස්” ගීතය ඇගේ ද්වීලිංගිකත්වය පිළිබඳව වූ බවත්, ඇගේ පෙම්වතුන් ඒ ගැන එතරම් උනන්දුවක් නොදක්වන බවත්, ඔවුන් ඇයට පැවසීමට පුරුදුව සිටියාය.

මට තිදෙනෙකු ලැබීමට අවශ්‍ය නැත, මම ඔබ ගැන පමණක් සතුටු වෙමි ”

 • “2009 ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතා සමුළුවේදී” ඇය අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ එය ඇගේ වෘත්තියේ “වැදගත්ම අවස්ථාව” බවයි.
 • යෞවනය සවිබල ගැන්වීම සහ හිරිහැර කිරීම වැළැක්වීම සඳහා 2011 දී ඇය සිය මව සමඟ “බෝර්න් මේස් පදනම” ආරම්භ කළාය.

  ගගා ආර්යාව ලෙස

  ගගා ආර්යාව ඔප්රා සමඟ “Born This Way Foundation” ගැන කතා කරයි

 • ඇය මෙතෙක් ලබා ඇති හොඳම අවවාදය නම් - “ඔබට සෙවනැලි නොමැති නම්, ඔබ ආලෝකයේ නොසිටිනු ඇත.”
 • වරක්, ඇය රෙකෝඩ් සාප්පුවකින් පිටත මුළු රාත්‍රිය පුරාම බලා සිටි ඇගේ රසිකයන් සඳහා ඩොලර් 1000 ක් වටිනා පීසා ඇණවුම් කළාය.
 • රෝලිං ස්ටෝන් සඟරාව සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී ඇය මෙසේ පැවසුවාය.

මම උදේ අවදි වන විට, වෙනත් අනාරක්ෂිත 24 හැවිරිදි ගැහැණු ළමයෙකු මෙන් මට දැනේ. ඊටපස්සේ මම මටම කියනවා, බැච්, ඔයා ගගා ආර්යාව, ඔයා නැගිටලා අද ඇවිදින්න ”

 • ඇගේ පෙනුම නිසා ඇය පාසැලේදී හිරිහැරයට ලක් විය. “වෝග් සඟරාවේ” කවරයේ ඇය පළ වූ විට ඇය ට්වීට් කළාය -
 • 2015 දී ඇය එෆ්එක්ස් ත්‍රාසජනක ප්‍රසංගය වන “ඇමරිකානු හෝරර් ස්ටෝරි: හෝටලය” හි ප්‍රධාන චරිතය රඟපෑවේ “කවුන්ටස්” ලෙසිනි. ඇයගේ රංගනය අගය කළ අතර, “කුඩා හෝ රූපවාහිනී චිත්‍රපටයක හොඳම නිළිය” සඳහා වන සම්මානයද ඇය දිනා ගත්තාය.

  ඔප්රා වින්ෆ්රි සමඟ ගගා ආර්යාව

  ඇමරිකානු හෝරර් ස්ටෝරි හෝටලයේ “කවුන්ටස්” ලෙස ගගා ආර්යාව

 • 2020 ජනවාරි 7 වන දින ඇය පෙනී සිටියාය ඔප්රා වින්ෆ්රි “2020 දැක්ම: ඔබේ ජීවිතය අවධානය යොමු කරන්න.” ප්‍රසංගයේදී ඇය වයස අවුරුදු 19 දී කිහිප වතාවක්ම ලිංගික අතවරයට ලක්වූ ආකාරය සහ ation ෂධ ඇයට එයින් මිදීමට සහ ඇගේ එදිනෙදා ජීවිතයට මුහුණ දීමට උපකාර කළ ආකාරය සාකච්ඡා කළාය.

  බෙන් කැපීම (ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා) උස, බර, වයස, චරිතාපදානය, කටයුතු සහ තවත් දේ

  ඔප්රා වින්ෆ්රි සමඟ ගගා ආර්යාව

යොමුව / මූලාශ්‍ර:[ + ]

1 හෆින්ටන් පෝස්ට්
දෙක ලැයිස්තුව
3 විකිපීඩියා
4 විකිපීඩියා
5 හෙලෝ සඟරාව
6 ස්වාධීන