එස්. පී. බාලසුබ්‍රමනියම් විකී, වයස, මරණය, බිරිඳ, දරුවන්, පවුල, චරිතාපදානය සහ තවත් දේ

එස්. පී. බාලසුබ්‍රමනියම්

ජෛව / විකී
සම්පූර්ණ නමශ්‍රීපති පණ්ඩිතාරධුල බාලසුබ්‍රමනියම් [1] IMDb
අන්වර්ථ නාමය (ය)එස්. පී. වැන්දඹුව, එස්. පී. බී, වැන්දඹුව [දෙක] හින්දු
වෘත්තිය (ය)සංගීත ian යා, ප්ලේබැක් ගායකයා, සංගීත අධ්‍යක්ෂක, නළුවා, ඩබින් කලාකරු, චිත්‍රපට නිෂ්පාදක
ප්‍රසිද්ධයිඉන්දියානු භාෂා 16 කින් ගීත 40,000 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගායනා කිරීම
භෞතික සංඛ්‍යාලේඛන සහ තවත් දේ
උස (දළ වශයෙන්)සෙන්ටිමීටර වලින් - 170 සෙ.මී.
මීටර වලින් - මීටර් 1.70 කි
අඩි සහ අඟල් වලින් - 5 ’7”
අක්ෂි වර්ණයදුඹුරු
හිසකෙස් වර්ණයතද දුඹුරු
වෘත්තිය
ආරම්භක ගායකයෙකු ලෙස

චිත්‍රපටය (තෙළිඟු): ගීතය 'එමී වින්ටා මොහම්!' ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී මරියාඩා රාමන්න (1966) චිත්‍රපටයෙන්
චිත්‍රපටය (කන්නඩ): 'නක්කරේ අඩේ ස්වර්ගා' (1966) චිත්‍රපටයේ 'කනසිඩෝ නනාසිඩ්' ගීතය
ගීතය (දෙමළ): 'හෝටල් රම්බා' (1967) යන රාක්ක චිත්‍රපටයෙන් 'අතනොඩු ඉපාඩි ඉරුන්දු එත්තනායි නලාචු'
චිත්‍රපටය (මලයාලම්): කඩල්පලම් (1969)
චිත්‍රපටය (හින්දි): ඒක් ඩුජේ කේ ලිය (1981) චිත්‍රපටයේ ගීත 5 ක්
සම්මාන, ගෞරව, ජයග්‍රහණ සිවිල් ගෞරව

India ඉන්දියානු රජය විසින් පද්ම ශ්‍රී (2001)
India ඉන්දියානු රජය විසින් පද්ම භූෂාන් (2011)

වෙනත් ගෞරව

Tamil තමිල්නාඩු රජය විසින් කලයිමාමානි (1981)
Ott පොට්ටි ශ්‍රීරාමුළු තෙළිඟු විශ්ව විද්‍යාලයේ ගෞරව ආචාර්ය උපාධිය (1999)
• කර්නාටක රජය විසින් කර්නාටක රාජ්යෝත්සව සම්මානය (කර්නාටකයේ දෙවන ඉහළම සිවිල් ගෞරවය) (2008)
• චෙන්නායි හි සත්‍යබාමා විශ්ව විද්‍යාලයේ ගෞරව ආචාර්ය උපාධිය (2009)
Andhra ආන්ද්‍රා විශ්ව විද්‍යාලයේ කලාප්‍රූර්න (ගෞරව ආචාර්ය උපාධිය) (2009)
N ගෞරවනීය ආචාර්ය උපාධිය ජේඑන්ටීයූ අනන්තපූර් (2010)
Plant කලා ප්‍රදර්ෂිනි ගන්තසාල පුරස්කාර් විසින් ගන්තසාල පවුල සහ කලා ප්‍රදර්ශනී, චෙන්නායි (2017)
United එක්සත් ජනපදයේ ජාත්‍යන්තර දෙමළ විශ්ව විද්‍යාලය විසින් ගෞරව ආචාර්ය උපාධිය (2017)
ශ්‍රී ලංකාවේ අම්බ් කම්බන් පූගා විරුද් (2020)
එස්. පී. බාලසුබ්‍රමනියම් 2020 දී කම්බන් පුගාෂ් විරුද් සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය

ජාතික චිත්‍රපට සම්මාන (හොඳම පිරිමි පසුබිම් ගායකයා සඳහා)

Sank 'සංඛාරභරනම්' (1979) චිත්‍රපටයේ 'ඔම්කරා නාධානු' ගීතය සඳහා
Ek 'ඒක් ඩුජේ කේ ලිය' (1981) චිත්‍රපටයේ 'ටෙරේ මේරේ බීච් මේන්' ගීතය සඳහා
Sa සාගර සංගම් (1983) චිත්‍රපටයේ ‘වෙදම් අනුනුවුන’ ගීතය සඳහා
Rud රුද්‍රවීනා (1988) චිත්‍රපටයේ ‘චෙප්පලානි උන්ඩි’ ගීතය සඳහා
සංගීතා සාගර ගනයෝගි පංචක්ෂාරා ගවායි (1995) චිත්‍රපටයේ 'උමන්ඩු ගුමන්ඩු hana ාන ගාර් ජේ බදාරා' ගීතය සඳහා.
Min චිත්‍රපටයේ 'තන්ග තමරායි' ගීතය සඳහා, 'මින්සාර කනාවු' (1996)

ෆිල්ම් ෆෙයාර් සම්මානය (හොඳම පිරිමි පසුබිම් ගායකයා)

Main 'මේන් ප්යාර් කියියා' (1989) චිත්‍රපටයේ 'දිල් දීවානා' ගීතය සඳහා

ෆිල්ම් ෆෙයාර් සම්මාන දකුණ

• ෆිල්ම් ෆෙයාර් ජීවිත කාලය සඳහා වන සම්මානය - දකුණ (1983)
Back ප්ලේබැක් ගායකයෙකු ලෙස විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් (1986)
Sub සුභා සන්කල්පම් (1995) චිත්‍රපටය සඳහා හොඳම චිත්‍රපටය
N 'නව්වොස්තනන්ටේ නෙනෝද්දාන්ත' (2005) චිත්‍රපටයේ 'ගල් ගල් ගල් ගල්' ගීතය සඳහා හොඳම පිරිමි පසුබිම් ගායකයා.
Sri ශ්‍රී රාමදාසු (2006) චිත්‍රපටයේ 'ආදිගාඩිගෝ භද්‍රගි' ගීතය සඳහා හොඳම පිරිමි පසුබිම් ගායකයා
Mo 'මොෂි' (2007) චිත්‍රපටයේ 'කන්නල් පෙසම් පෙන්' ගීතය සඳහා හොඳම පිරිමි පසුබිම් ගායකයා
Pand 'පණ්ඩුරංග' (2008) චිත්‍රපටයේ 'මැට්රුදෙවෝබවා' ගීතය සඳහා හොඳම පිරිමි පසුබිම් ගායකයා
Maha 'මහත්මා' (2009) චිත්‍රපටයේ 'ඉන්දිරම්මා' ගීතය සඳහා හොඳම පිරිමි පසුබිම් ගායිකාව
A 'අප්තා රක්ෂාකා' (2010) චිත්‍රපටයේ 'ගරාන් ගරා ගරාන්' ගීතය සඳහා හොඳම පිරිමි පසුබිම් ගායකයා.
7 '7aum Arivu' (2011) චිත්‍රපටයේ 'යම්මා යම' ගීතය සඳහා හොඳම පිරිමි පසුබිම් ගායකයා.

දකුණු ඉන්දියානු ජාත්‍යන්තර චිත්‍රපට සම්මානය

I සිමා ජීවිත කාලය සඳහා වන සම්මානය (2017)

නන්දි සම්මාන

Indian ඉන්දියානු සිනමාවට කළ දායකත්වය වෙනුවෙන් එන්ටීආර් ජාතික සම්මානය (2012)
M මිතුනම් (2012) චිත්‍රපටය සඳහා විශේෂ ජූරි සම්මානය
Ann අන්නමයා (1997) චිත්‍රපටය සඳහා හොඳම ඩබින් කලාකරුවා
Cha චන්ති (1991) චිත්‍රපටය සඳහා හොඳම පිරිමි පසුබිම් ගායකයා
Pre ප්‍රේමා (1989) චිත්‍රපටය සඳහා විශේෂ ජූරි සම්මානය
May මයුරි (1985) චිත්‍රපටය සඳහා හොඳම සංගීත අධ්‍යක්ෂ සම්මානය

හොඳම ගායකයා සඳහා තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත චිත්‍රපට සම්මාන

Ad ආදිමයිපන් චිත්‍රපටය සඳහා ශාන්ති නිලම් (1969)
Niz නිශල්ගල් (1980) චිත්‍රපටය සඳහා
Ke කෙලඩි කන්මනී (1990) චිත්‍රපටය සඳහා
J ජයි හින්ද් (1994) චිත්‍රපටය සඳහා

හොඳම පිරිමි පසුබිම් ගායකයා සඳහා කර්නාටක ප්‍රාන්ත චිත්‍රපට සම්මාන

M ඕ මැලිගේ (1997-1998) චිත්‍රපටය සඳහා
S ශ්‍රෂ්ති (2004-2005) චිත්‍රපටය සඳහා
සැවි සැවි නෙනපු (2007-2008) චිත්‍රපටය සඳහා
පෞද්ගලික ජීවිතය
උපන්දිනය4 ජුනි 1946 (අඟහරුවාදා)
උපන් ස්ථානයනෙල්ලූර්, මදුරාසි ජනාධිපති, බ්‍රිතාන්‍ය ඉන්දියාව (වර්තමාන, අන්ද්‍රා ප්‍රදේශ්)
විපත වු දිනය2020 සැප්තැම්බර් 25 (සිකුරාදා)
මරණ ස්ථානයඑම්.ජී.එම් රෝහල, චෙන්නායි, තමිල්නාඩු, ඉන්දියාව
වයස (මරණ අවස්ථාවේදී) අවුරුදු 74 යි
මරණයට හේතුවදිග්ගැස්සුනු අසනීප (COVID-19 වෙතින් සුවය ලැබීමෙන් පසු මිය ගියේය) [3] හින්දු
රාශි චක්‍රයමිථුන
ජාතියඉන්දීය
උපන් නගරයනෙල්ලූර්, අන්ද්‍රා ප්‍රදේශ්, ඉන්දියාව
විද්‍යාලය / විශ්ව විද්‍යාලයආන්ද්‍ර ප්‍රදේශ්හි අනන්තපූර් හි ජේඑන්ටීයූ ඉංජිනේරු විද්‍යාලය
අධ්යාපන සුදුසුකම්ඉංජිනේරු (අතහැර දමා) [4] හින්දු
ජනවාර්ගිකත්වයතෙළිඟු [5] විකිපීඩියා
විනෝදාංශගායනය, ගිටාරය වාදනය කිරීම
මතභේද2019 2019 දී බලසුබ්‍රමනියම් මහතාට අගමැති විසින් ආරාධනා කරන ලදී නරේන්ද්‍ර මෝඩි තවත් බොහෝ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයින් සමඟ උත්සවයකට. උත්සවයේ සංවිධායකයින් බාලසුබ්‍රමනියම් මහතාට තම දුරකථනය රැගෙන යාමට ඉඩ දුන්නේ නැත. කෙසේ වෙතත්, පසුව ඔහු එහි සිටි සියලුම ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයින් පාහේ ඔවුන්ගේ දුරකථන ඇති බවත් ඔවුන් අගමැති මෝදි සමඟ සෙල්ෆි ගනිමින් සිටින බවත් සොයා ගත්තේය. එස්පී මෙම ක්‍රියාව ගැන දැඩි කලකිරීමට පත්වූ අතර මේ පිළිබඳව සිය ෆේස්බුක් පිටුවේ පැමිණිලි කළේය. මෙය මතභේදයට තුඩු දුන්නේය. [6] හාන්ස් ඉන්දියාව

Events චිත්‍රපට අවස්ථාවන්හිදී කුඩා ඇඳුම් ඇඳ සිටි නිළියන් පිළිබඳව කැණීම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් බාලසුබ්‍රමනියම් නැවතත් මතභේදයට ලක්විය. ඔහු කියා සිටියේ නිළියන් කෙටි ඇඳුම් ඇඳීම චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයින්ගේ සිත් දිනා ගැනීම සඳහා පමණක් බවයි. ඔහුගේ අදහස් බොහෝ නිළියන්ගේ කෝපයට හේතු විය [7] හාන්ස් ඉන්දියාව

In 2016 දී එස්පීබී 50 ලෝක සංචාරයේදී ඔහු (ඉලෙයරාජා) විසින් රචනා කරන ලද ගීත ගායනා නොකරන ලෙස ඉලෙයරාජා විසින් නීතිමය දැන්වීමක් යවන විට බාලසුබ්‍රමනියම් විසින් සිරස්තලයට පත් කරන ලදී. කෙසේ වෙතත් පසුව දෙදෙනා හොඳින් බැඳී විවිධ අවස්ථාවන්හිදී එකට රඟ දැක්වීය. [8] හාන්ස් ඉන්දියාව
සබඳතා සහ තවත් දේ
විවාහක තත්ත්වය (මිය යන විට)විවාහක
පවුලේ
බිරිඳ / කලත්‍රයා සාවිත්‍රි
එස්. පී. බාලසුබ්‍රමනියම් සිය බිරිඳ සමඟ
ළමුන් අර තියෙන්නේ - එස් පී බී චරන් (ප්ලේබැක් සිංගර්, චිත්‍රපට නිෂ්පාදක)
දියණිය - පල්ලවි
එස්. පී. බාලසුබ්‍රමනියම් සිය පවුලේ අය සමඟ
දෙමාපියන් පියා - එස්. පී. සම්බමූර්ති (හරිකාතා කලාකරු)
එස්. පී. බාලසුබ්‍රමනියම්
මව - සකුන්තලම්මා (මිය ගියේ 2019 පෙබරවාරි 4)
එස්. පී. බාලසුබ්‍රමනියම් සිය මව සමඟ
සහෝදර සහෝදරියන්ඔහුට සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් සහ සහෝදරියන් පස් දෙනෙක් සිටියහ. ඔහුගේ එක් සහෝදරියක් වන්නේ ගායිකාවක් සහ නිළියක් වන එස්. පී.
එස්. පී. බාලසුබ්‍රමනියම් සිය සහෝදරිය සමඟ
ප්‍රියතම දේවල්
ගායකයා මොහොමඩ් රෆි
වර්ණකලු
ක්රීඩාක්‍රිකට්, ටෙනිස්

එස්. පී. බාලසුබ්‍රමනියම් පි

එස්. පී. බාලසුබ්‍රමනියම් ගැන එතරම් නොදන්නා කරුණු

 • එස්. පී. බාලසුබ්‍රමනියම් දුම් පානය කළාද?: නැත (ඔහු මීට පෙර මත්පැන් පානය කළ නමුත් පසුව දුම්පානය නතර කළේය) [9] තෙළිඟු පුවත්
 • එස්. පී. බාලසුබ්‍රමනියම් ඉන්දියානු ගායකයෙක්, සංගීත ian යෙක්, නළුවෙක්, ඩබින් චිත්‍ර ශිල්පියෙක් සහ චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයෙක් විය. ඔහු ප්‍රධාන වශයෙන් තෙළිඟු, දෙමළ, කන්නඩ සහ මලයාලම් චිත්‍රපටවල සේවය කළේය.
 • එස්. පී. බාලසුබ්‍රමනියම් උපත ලැබුවේ නෙල්ලූර් හි හොඳ පවුලක ය.
 • බාලසුබ්‍රමනියම් කුඩා කල සිටම සංගීතයට නැඹුරු විය. පාසැලේ සිටියදී බාලසුබ්‍රමනියම් සංගීතය ඉගෙන ගත් අතර සංගීත අංක ඉගෙන ගත්තේය.
 • කුඩා කාලයේ දී බාලසුබ්‍රමනියම් ඉංජිනේරුවරයෙකු වීමටත් ගැසට් නිලධාරියෙකු ලෙස සේවය කිරීමටත් රු. 250 ක් වූ අතර ජීප් රථයක සහ රියදුරෙකුගේ වරප්‍රසාදය ද හිමි විය.
 • පාසැල් අධ්‍යාපනය අවසන් කිරීමෙන් පසු බාලසුබ්‍රමනියම් මහතා ඉංජිනේරුවෙකු වීමට අනන්තපූර්හි ජේඑන්ටීයූ ඉංජිනේරු විද්‍යාලයට ගියේය. කෙසේ වෙතත්, ටයිෆොයිඩ් නිසා ඔහු ඉංජිනේරු කටයුතු නතර කළේය.
 • පසුව ඔහු චෙන්නායි හි ඉංජිනේරු ආයතනයේ සහකාර සාමාජිකයෙකු ලෙස සම්බන්ධ විය.
 • බාලසුබ්‍රමනියම් සිය පාසල් අවධියේදී සංගීතය ඉගෙනීම දිගටම කරගෙන ගිය අතර ගායන තරඟවලදී සම්මාන කිහිපයක් දිනා ගත්තේය.
 • 1964 දී මදුරාසි හි තෙළිඟු සංස්කෘතික සංවිධානය විසින් සංවිධානය කරන ලද ආධුනික ගායකයින් සඳහා වූ සංගීත තරඟයකදී ඔහුට පළමු ත්‍යාගය පිරිනමන ලදී.
 • පසුව, බාලසුබ්‍රමනියම්, අනිරුත්ත (හාර්මෝනියම් මත), ඉලෙයරාජා (ගිටාරය සහ පසුව හාර්නියම් මත), බාස්කාර් (බෙර වාදනය) සහ ගංගායි අමරන් (ගිටාරය මත) වැනි සංගීත කණ්ඩායම් සමඟ සහයෝගයෙන් සංගීත කණ්ඩායමක් නිර්මාණය කළේය. කණ්ඩායමේ නායකයා වූයේ බාලසුබ්‍රමනියම් ය.

  එස්. පී. බාලසුබ්‍රමනියම්ගේ පැරණි පින්තූරයක්

  එස්. පී. බාලසුබ්‍රමනියම්ගේ පැරණි පින්තූරයක්

 • සිය වෘත්තීය දිවියේ ආරම්භයේ දී බාලසුබ්‍රමනියම් බොහෝ සංගීත රචකයින් බැලීමට ගොස් ඔවුන්ගෙන් වැඩ ඉල්ලා සිටියේය. ඔහු සිය පළමු විගණනයේදී “නිලව් එනිඩම් නෙරුංගාඩේ” ගීතය ගායනා කළේය.
 • 1966 දෙසැම්බරයේ බාලසුබ්‍රමනියම් සිය පළමු තෙළිඟු චිත්‍රපටය වන “ශ්‍රී ශ්‍රී ශ්‍රී මරියාඩා රාමන්න” ගායකයෙකු ලෙස ලබා ගත්තේය.
 • ඉන්පසු ඔහු කන්නඩ, දෙමළ, මලයාලම්, හින්දි ඇතුළු විවිධ ඉන්දියානු භාෂාවලින් ගීත ගායනා කළේය.

  එස්. පී. බාලසුබ්‍රමනියම් සාදයක් අතරතුර ඔහුගේ නාදයට නටමින්

  එස්. පී. බාලසුබ්‍රමනියම් සාදයක් අතරතුර ඔහුගේ නාදයට නටමින් • ඔහු 1970 ගණන්වල පී. සුෂීලා, එස්. ජානකි, වානි ජයරාම් සහ එල්. ආර්.
 • 1980 දී බාලසුබ්‍රමනියම් තෙළිඟු චිත්‍රපටය වන “සංඛාරභරනම්” සමඟ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමක් ලැබීය.
 • බාලසුබ්‍රමනියම් හා සම්බන්ධයි ඒ.ආර්. රහ්මාන් 90 දශකයේ. ඒ. ආර්. රහ්මාන් වෙනුවෙන් ඔහුගේ පළමු චිත්‍රපටය වන “රොජා” හි ගීත තුනක් පටිගත කළේය . '
 • 'මේන් ප්යාර් කියියා' (1989), 'හම් අප්කේ හේන් කෞන් ..!' වැනි ජනප්‍රිය බොලිවුඩ් චිත්‍රපට බොහොමයකට බාලසුබ්‍රමනියම් පසුබිම් ගායනය කළේය. (1994), සහ “චෙන්නායි එක්ස්ප්‍රස්” (2013).
 • ඔහු චෙන්නායි එක්ස්ප්‍රස් චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන ගීතය ප්‍රධාන නළුවා වෙනුවෙන් ගායනා කළේය ෂාරුක් ඛාන් .
 • ගායනයට අමතරව ඔහු ඩබල් කලාකරුවෙක් ද විය. ඔහු ඇතුළු බොහෝ ජනප්‍රිය කලාකරුවන් වෙනුවෙන් හ voice- ඕවර් කර ඇත කමල් හසන් , රජිනිකාන්ත් , විෂ්ණුවර්ධන, සල්මන් ඛාන් , කේ. භාග්‍යරාජ්, මොහාන්, අනිල් කපූර් , සහ ගිරිෂ් කර්නාඩ් .
 • බාලසුබ්‍රමනියම් පෙරනිමි ඩබල් කලාකරුවෙකු ලෙස පවරන ලදී කමල් හසන් දෙමළ චිත්‍රපටවල තෙළිඟු ලෙස නම් කර ඇත.
 • ඔහු වැඩිම ගීත සංඛ්‍යාවක් ගායනා කිරීම සඳහා ගිනස් වාර්තාවක් තබා ඇත, එනම්, ඔහුගේ ජීවිත කාලය තුළ (ඉන්දියානු භාෂා 16 කින්) ගීත 40,000 කට වඩා.
 • කන්නඩ නිර්මාපකයෙකු වන උපේන්ද්‍ර කුමාර් වෙනුවෙන් පැය 12 ක් තුළ ගීත 21 ක් ගායනා කිරීමේ වාර්තාවක් ද බාලසුබ්‍රමනියම් විසින් දරනු ලැබීය. ඔහු දිනකට දෙමළ ගීත 19 ක් සහ එක් දිනකදී හින්දි ගීත 16 ක් පටිගත කර තිබේ.

  එස්පී බාලසුබ්‍රමනියම් ගීත පටිගත කිරීමේදී

  එස්පී බාලසුබ්‍රමනියම් ගීත පටිගත කිරීමේදී

 • බාලසුබ්‍රමනියම් කිසි විටෙක ගායකයෙකු වීමට සිතුවේ නැත. කෙසේවෙතත්, ඔහුගේ දෙමව්පියන් හා සහෝදරියන් ඔහුගේ වෘත්තිය ලෙස ගායනය හැදෑරීමට පෙලඹුණි.
 • කටහ keep පාලනය කර ගැනීම සඳහා ආහාර පුරුදු සීමා කරන වෙනත් බොහෝ ගායකයින් මෙන් නොව, එස්.පී. බාලසුබ්‍රමනියම් කිසි විටෙකත් එවැනි නීතියක් අනුගමනය කළේ නැත. ඔහු වරක් සඳහන් කළේ,

  මම අයිස්ක්‍රීම් කන්න ගොඩක් කැමතියි. එය මගේ කටහ never ට කවදාවත් බලපෑවේ නැහැ. ”

 • ඔහු බොහෝ චිත්‍රපටවල කුඩා චරිත නිරූපණය කර ඇත.
 • 2020 මැයි මාසයේදී බාලසුබ්‍රමනියම් විසින් “භාරත් භූමි” නමින් ගීතයක් ගායනා කරන ලදී. මෙම ගීතය මානව වර්ගයා මත පදනම් වූ අතර එය රචනා කරන ලද්දේ ඉලෙයරාජා විසිනි. COVID-19 වසංගතය මධ්‍යයේ වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කළ පොලිසිය, හමුදාව, වෛද්‍යවරුන්, හෙදියන් සහ මුරකරුවන් වැනි අයට එය උපහාරයක් විය. මෙම ගීතය 2020 මැයි 30 වන දින ඉලෙයරාජාගේ නිල යූ ටියුබ් ගිණුමේ දෙමළ සහ හින්දි භාෂා දෙකෙන්ම නිකුත් කරන ලදී.

 • 2020 අගෝස්තු 5 වන දින බාලසුබ්‍රමනියම් COVID-19 සඳහා ධනාත්මක පරීක්‍ෂණයක් කර ඇති අතර පසුව චෙන්නායි හි එම්.ජී.එම්. ඔහුගේ සෞඛ්‍ය තත්වය පිරිහීමට පටන් ගත් අතර ඔහු දැඩි සත්කාර ඒකකයට මාරු කරනු ලැබීය. ඔහුට වාතාශ්‍රය සහ බාහිර පටල ඔක්සිජන්කරණ (ECMO) සහාය අවශ්‍ය විය. 2020 අගෝස්තු 20 වන දින දෙමළ සිනමා කර්මාන්තය විශාලනය හරහා විශාල යාච් prayer ාවක් සංවිධානය කළේය; ඔහුගේ රසිකයන් රෝහලෙන් පිටත ඉටිපන්දම් දල්වා රැස්ව සිටියහ. 2020 සැප්තැම්බර් 7 වන දින බාලසුබ්‍රමනියම් විසින් කිරීටක වෛරසය සඳහා negative ණාත්මක පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලදී. කෙසේ වෙතත්, ඔහු තවමත් විවේචනාත්මක වූ අතර ඔහු වාතාශ්රය මත තබා ඇත. 2020 සැප්තැම්බර් 25 දින ප.ව. 1:04 ට බාලසුබ්‍රමනියම් දින 50 ක් පමණ රෝහල් ගත කිරීමෙන් පසු මිය ගියේය. [එකොළොස්] හින්දු

යොමුව / මූලාශ්‍ර:[ + ]

1 IMDb
දෙක, 3, එකොළහයි හින්දු
4 හින්දු
5 විකිපීඩියා
6, 7, 8 හාන්ස් ඉන්දියාව
9, 10 තෙළිඟු පුවත්