'යෙහ් රිෂ්ටා කා කෙහෙලාතා හයි' නළුවන්ගේ වැටුප: ශිවන්ගි ජෝෂි, මොහෙනා සිං, රිෂි දේව්

යෙහ් රිෂ්ටා කා කෙහෙලතා හායි

ස්ටාර් ප්ලස් හි සදාහරිත ප්‍රදර්ශනය වන “යෙ රිෂ්ටා කා කෙහෙලාතා හයි” යනු ඉන්දියානු හින්දි ආදර නාට්‍ය රූපවාහිනී කතා මාලාවකි. මෙම ප්‍රදර්ශනය ඉන්දියානු රූපවාහිනියේ හොඳම සංදර්ශනයකි. එය ඉන්දියාවේ දීර් est තම රූපවාහිනී කතා මාලාවකි. මෙම ප්‍රදර්ශනය උදයපූර්හි රාජස්ථාන් පවුලක දෛනික ජීවිතය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. කාලයත් සමඟ මෙම ප්‍රසංගයට ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් විශාල සම්මාන ලැබී තිබේ.

ප්‍රදර්ශනයේ නළු නිළියන් දිනකට උපයන මුදල් සංඛ්‍යා මෙන්න:

රිෂි දේව්

රිෂි දේව්

ලෙස: නක්ෂ නයිතික් සිංහානියාභූමිකාව: කීර්තිගේ සැමියා, අක්ෂාරා සහ නයිතිගේ පුත් නයිරාගේ සහෝදරයා

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: දිනකට ඩොලර් 25,000 කි

මොහීනා සිං

මොහීනා සිං

ලෙස: කීර්ති නක්ෂ් සිංහානියා

භූමිකාව: නර්ෂ්ගේ බිරිඳ සහ කාර්තික්ගේ සහෝදරිය වන කීර්ති මනීෂ් ගොඑන්කා

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: දිනකට ඩොලර් 25,000 කි

සචින් තියාගි

සචින් තියාගි

ලෙස: මනීෂ් ගොඑන්කා

භූමිකාව: කාර්තික්ගේ පියා

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: දිනකට ඩොලර් 27,000 කි

චෞහාන්ගේ කොණ්ඩය

චෞහාන්ගේ කොණ්ඩය

ලෙස: සුවර්නා මනීෂ් ගොඑන්කා

භූමිකාව: කීර්ති සහ කාර්තික් පියවරු මව

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: දිනකට ඩොලර් 30,000 කි

සල්මාන් ඛාන් පවුලේ ඡායාරූපය

ස්වාති චිට්නිස්

ස්වාති චිට්නිස්

ලෙස: සුහසිනි ගොඑන්කා

භූමිකාව: කාර්තික්ගේ පියාගේ ආච්චි (ඩැඩි)

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: දිනකට ඩොලර් 30,000 කි

ලතා සබාර්වාල්

ලතා සබාර්වාල්

ලෙස: සුහසිනි ගොඑන්කා

භූමිකාව: අක්ෂාරාගේ මව, නයිරාගේ මවගේ මිත්තණිය (නානි)

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: දිනකට ඩොලර් 30,000 කි

සන්දීප් මේතා

සන්දීප් මේතා

ලෙස: රාජ් ශෙඛර් සිංහානියා

භූමිකාව: නයිටික්ගේ පියා, අක්ෂාරාගේ මාමණ්ඩිය, නයිරාගේ පියාගේ සීයා (ඩඩා ජි)

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: දිනකට ඩොලර් 35,000 කි

විශාල් සිං

විශාල් සිං

ලෙස: නයිටික් රාජ් ශෙඛර් සිංහානියා

භූමිකාව: නයිරාගේ පියා

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: දිනකට ඩොලර් 35,000 කි

ශිවන්ගි ජෝෂි

ශිවන්ගි ජෝෂි

ලෙස: නයිරා කාර්තික් ගොඑන්කා

භූමිකාව: නයිරා නයිටික් සිංහානියා කාර්තික්ගේ බිරිඳ, නයිටික්-අක්ෂාරාගේ දියණිය

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: දිනකට ඩොලර් 40,000 කි

මොහ්සින් ඛාන්

මොහ්සින් ඛාන්

ලෙස: කාර්තික් මනීෂ් ගොඑන්කා

භූමිකාව: නයිරාගේ සැමියා

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: දිනකට ඩොලර් 50,000 කි