ආර්යා (හොට්ස්ටාර්) නළු නිළියන්, නළු නිළියන්: භූමිකාවන්, වැටුප්

ආර්ය

අමීර් ඛාන් බර සහ උස

ආර්යා යනු නව හොට්ස්ටාර් වෙබ් මාලාවක් වන අතර එය මුලින් 2020 ජුනි 19 වන දින හොට්ස්ටාර් හි නිකුත් කරන ලදී. රාම් මාධවානි විසින් රචනා කොට අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද මෙම කතා මාලාව පීටර් බාට් කෝර්තුයිස් විසින් රචිත පෙන්සෝසා නම් ලන්දේසි නාට්‍ය මාලාව පදනම් කර ගෙන ඇත. “ආරියා” හි නළු නිළියන්ගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව මෙන්න:

සුෂ්මිතා සෙන්

සුෂ්මිතා සෙන්

වශයෙන්: ආර්ය සාරීන්

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න සුෂ්මිතා සෙන්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩචන්ද්‍රචූර් සිං

චන්ද්‍රචූර් සිං පැතිකඩ

වශයෙන්: තේජ් සරීන්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න චන්ද්‍රචූර් සිංගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

සිකන්දර් ඛර්

සිකන්දර් ඛර්

වශයෙන්: ඩවුලට්

අන්කූර් භාතිය

ankur-bhatia

වශයෙන්: සංගම්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න අන්කුර් භාතියගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ඇලෙක්ස් ඔනෙල්

ඇලෙක්ස් ඕ නෙල්

වශයෙන්: බොබ්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ඇලෙක්ස් ඔනෙල්ගේ තරු ඉවත් නොකළ පැතිකඩ

නමිත් දාස්

නමිත් දාස්

වශයෙන්: ජවහාර්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Namit Das’s StarsUnfolded Profile

මනීෂ් චෞද්රි

මනීෂ් චෞද්රි

වශයෙන්: ෂෙකාවට්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න මනීෂ් චෞද්රිගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

වර්ති වාගානි

වර්ති වාගානි

වශයෙන්: අරුන්දතී

වෛරස් වසිරානි

වෛරස් වසිරානි

වශයෙන්: වීර් සාරීන්

ප්‍රත්‍යක්ෂ් පන්වර්

ප්‍රත්‍යක්ෂ් පන්වර්

වශයෙන්: නම

සුගන්ධ ගාර්ග්

සුගන්ධ ගාර්ග්

වශයෙන්: හිනා

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න සුගන්ධ ගාර්ග්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

බ්‍රැඩ් පිට්ගේ වයස කීයද?

ප්‍රියෂා භාරද්වාජ්

ප්‍රියෂා භාරද්වාජ්

වශයෙන්: සෞන්දර්යා

සොහයිලා කපූර්

සොහයිලා කපූර්

වශයෙන්: රාජේශ්වරී

ජයන්ත් ක්‍රිපාලනි

ජයන්ත් ක්‍රිපාලනි

වශයෙන්: සෝරාවාර්

මායා සරාවෝ

මායා සරාවෝ

වශයෙන්: මායා

විශ්වජීත් ප්‍රධාන්

විශ්වජීත් ප්‍රධාන්

වශයෙන්: සම්පත්

විකාස් කුමාර්

විකාස් කුමාර්

වශයෙන්: ඒසීපී ඛාන්

anita hassanandani සැමියා රෝහිත් රෙඩ්ඩි

ජගදීෂ් පුරෝහිත්

ජගදීෂ් පුරෝහිත්

වශයෙන්: බයිරොන් සිං

ෆ්ලෝරා සයිනි

ෆ්ලෝරා-සයිනි

වශයෙන්: රෝදය

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ෆ්ලෝරා සයිනිගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ආර්යා ට්‍රේලරය: