'ඇලඩින් - නාම් ටෝ සුනා හොගා සමය 2' නළුවන්, නළු නිළියන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය: භූමිකාවන්, වැටුප්

ඇලඩින් - නාම් ටෝ සුනා හෝගා

“ඇලඩින් - නාම් ටෝ සුනා හෝගා” යනු ඉන්දියානු මන fant කල්පිත නාට්‍ය රූපවාහිනී කතා මාලාවකි. එහි පළමු වාරය 2018 අගෝස්තු 21 වන දින සෝනි එස්ඒබී හි තිරගත කරන ලද අතර එහි දෙවන වාරය 2019 ජුනි 3 වන දින නිකුත් කරන ලදී. “ඇලඩින් - නාම් ටෝ සුනා හොගා සීසන් 2” හි නළු නිළියන් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව මෙන්න:

සිද්ධාර්ත් නිගම්

සිද්ධාර්ත් නිගම්

වශයෙන්: ඇලඩින් / අලි / කලා චෝර් (කළු හොරා)

කාර්යභාරය: යස්මින්ගේ ආදර උනන්දුව, මාස්ටර් ඔෆ් ජෙනීඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න සිද්ධාර්ත් නිගම්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

bhabi ji ghar cast saxena

අව්නීත් කෞර්

අව්නීත් කෞර්

වශයෙන්: යස්මින්

කාර්යභාරය: සුල්තාන්ගේ දියණිය, ඇලඩින්ගේ ආදර උනන්දුව සහ බැග්ඩෑඩ් කුමරිය

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Avneet Kaur’s StarsUnfolded Profile

අමීර් දල්වි

අමීර් දල්වි

වශයෙන්: සාෆර් / මුචාඩ්

කාර්යභාරය: බැග්ඩෑඩ් හි ග්‍රෑන්ඩ් වීජියර්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න අමීර් ඩල්විගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

රාෂුල් ටැන්ඩන්

රාෂුල් ටැන්ඩන්

kushal sa re ga ma

වශයෙන්: හසන් / ගිනූ

කාර්යභාරය: චිරාග් කා ජින් (ලාම්පුවේ ජෙනී)

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Raashul Tandon’s StarsUnfolded Profile

ප්‍රනීත් භට්

ප්‍රනීත් භට්

වශයෙන්: ජෙනී ඔෆ් ද රින්ග් / අංගුති චැප්

කාර්යභාරය: ඇන්ගුටි කා ජින්, ඇලඩින්ගේ ජෙනී

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Praneet Bhat’s StarsUnfolded Profile

සොනල් භෝජ්වානි

සොනල් භෝජ්වානි

වශයෙන්: සාරා / ජිනී-මීනී / බෝතලයේ ජෙනී

කාර්යභාරය: ගිනූගේ ආදර උනන්දුව

ක්‍රිෂාං භානුෂාලි

ක්‍රිෂාං භානුෂාලි

වශයෙන්: චෑන්ඩ් චේන්සි

කාර්යභාරය: පෙන්ඩනයේ ජෙනී

ස්මිතා බන්සාල්

ස්මිතා බන්සාල්

වශයෙන්: රුක්සාර්

කාර්යභාරය: ඇලඩින්ගේ මව

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ස්මිතා බන්සාල්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ගිරීෂ් සහේව්

ගිරීෂ් සහේව්

වශයෙන්: ඕමාර්

කාර්යභාරය: ඇලඩින්ගේ පියා

misbah-ul-haq වයස

විකාස් ග්‍රෝවර්

විකාස්-ග්‍රෝවර්

වශයෙන්: ගුල්බදාන්

කාර්යභාරය: ඇලඩින්ගේ ous ාති සහෝදරයා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Vikas Grover’s StarsUnfolded Profile

ගල්ෆම් ඛාන්

ගල්ෆම් ඛාන්

වශයෙන්: නස්නීන් බෙගම්

කාර්යභාරය: ගුල්බාදාන්ගේ මව, ඇලඩින්ගේ නැන්දා

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ගල්ෆ්හැම් ඛාන්ගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩ

බද්රුල් ඉස්ලාම් |

බද්රුල් ඉස්ලාම් |

වශයෙන්: මුස්තාපා

ys jagan mohan reddy දූවරු

කාර්යභාරය: ගුල්බාදාන්ගේ පියා, ඕමාර්ගේ සහෝදරයා, ඇලඩින්ගේ අඳුරු මාමා

ගයා ප්‍රකාශ්

ගයා ප්‍රකාශ්

වශයෙන්: බැඩ්ෂා ෂහ්නවාස්

කාර්යභාරය: යස්මින්ගේ පියා

යෂු ඩිමන්

යෂු ඩිමන්

වශයෙන්: මෙහ්රුනීසා හෝ මල්ලිකා බෙගම්

කාර්යභාරය: යස්මින්ගේ මව

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Yashu Dhiman’s StarsUnfolded Profile

ෆර්හිනා පර්වේස්

ෆර්හිනා පර්වේස්

වශයෙන්: පිද්දි

කාර්යභාරය: යස්මින්ගේ පක්ෂපාත සේවිකාව සහ හොඳම මිතුරා

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Farhina Parvez’s StarsUnfolded Profile

ශ්‍රෂ්ති මහේෂ්වරී

ශ්‍රෂ්ති මහේෂ්වරී

වශයෙන්: ගුලෙගුල්ෆම්

කාර්යභාරය: ගුල්බාදාන්ගේ බිරිඳ

විනිත් කකාර්

විනිත් කකාර්

වශයෙන්: සත්ව-අයි-හිබ්ලිෂ්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Vinit Kakar’s StarsUnfolded Profile

පෝල් ජෝන්

පෝල් ජෝන්

වශයෙන්: මිස්ර් (ඊජිප්තුව) හි සුල්තානා අලායා

නෞෂීන් අලි සර්දාර්

නෞෂීන් අලි සර්දාර්

වශයෙන්: මල්ලිකා

හොඳම පුවත් නාලිකාව 2018

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Nausheen Ali Sardar’s StarsUnfolded Profile

ඇලඩින් - නාම් ටෝ සුනා හොගා ප්‍රවර්ධන:

Instagram හි මෙම සටහන බලන්න

අම්මි ගයි හයි සාෆර් සේ මාෆි මාන්ග්නේ! Kya Zafar ye maafinaama qubool karega? ඩෙකී, ‘ඇලඩින් - නාම් ටෝ සුනා හෝගා’, ආජ් රාත් 9 බජේ. .

විසින් බෙදාගන්නා ලද සටහනක් SAB TV (absabtv) on නොවැම්බර් 25, 2019 at 5:59 පෙ.ව.