“බාහුබාලි 2” නළුවන්ගේ වැටුප: ප්‍රභාස්, රානා දග්ගුබාටි, අනුෂ්කා ෂෙට්ටි සහ තවත්

‘බාහුබාලි 2: නිගමනය’ මහජන අපේක්ෂාවන්ට සරිලන අතර වාණිජ හා විවේචනාත්මක පරිමාණයන්ගෙන් ‘බාහුබාලි: ආරම්භය’ ට වඩා බොහෝ දේ ලබා ගෙන ඇත. බාහුබාලි 2 සතියකට අඩු කාලයකදී බොක්ස් ඔෆිස් එකතුවෙන් රුපියල් කෝටි 500 ක් උපයා ඇති අතර එය රුපියල් කෝටි 1000 ක සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වීමට නියමිතය. බොක්ස් ඔෆිස් වාර්තා බිඳ වැටීමත් සමඟ බාහුබාලි හි තරු නළු නිළියන් ලෝක ප්‍රසිද්ධ තරු බවට පත්ව ඇත. එහෙත්, ‘බාහුබාලි 2: නිගමනය’ තුළ ඔවුන් කොපමණ ගාස්තු අය කර ඇත්දැයි ඔබ දන්නවාද?එස්. රාජමෞලි

එස්. රාජමෞලි, බාහුබාලි අධ්‍යක්ෂකබාහුබාලි කතා මාලාවේ අධ්‍යක්ෂ එස්. එස්. රාජමෞලි හට මෙම අතිවිශිෂ්ට වැඩ ව්‍යාපෘතිය සඳහා විශාල සම්මානයක් හිමි විය. ඔහුට රු කෝටි 24 යි ‘බාහුබාලි: ආරම්භය’ සහ INR සඳහා කෝටි 28 යි ‘බාහුබාලි 2: නිගමනය’ සඳහා.

රම්‍යා ක්‍රිෂ්ණා

බාහුබාලි හි රම්‍යා ක්‍රිෂ්ණාසිවගමි හෝ රාජ් මාතාගේ ප්‍රධාන චරිතය රඟපෑ රම්‍යා ක්‍රිෂ්ණාට රු. කෝටි 1.5 යි ‘බාහුබාලි: ආරම්භය’ සහ INR සඳහා කෝටි 2.5 යි ‘බාහුබාලි 2: නිගමනය’ සඳහා.

අනුෂ්කා ෂෙට්ටි

බාහුබාලි හි අනුෂ්කා ෂෙට්ටිඅමරේන්ද්‍ර බාහුබාලිගේ බිරිඳ දේව්සේනාගේ තරුණ හා මහලු නිරූපණයෙන් සියල්ලන්ම විශ්මයට පත් කළ අනුෂ්කා ෂෙට්ටි හට රු. කෝටි 3 යි ‘බාහුබාලි: ආරම්භය’ සහ INR සඳහා කෝටි 5 යි ‘බාහුබාලි 2: නිගමනය’ සඳහා.

තමන්නා භාතිය

බාහුබාලි හි තමන්නා භාතියමහේන්ද්‍ර බාහුබාලිගේ ආදර උනන්දුව වන අවන්තිකාගේ චරිතයත් සමඟ සිය අලංකාර පෙනුමෙන් තිරය ගිනි තැබූ තමන්නා භාතියට INR ලැබී තිබේ. කෝටි 3 යි ‘බාහුබාලි: ආරම්භය’ සහ INR සඳහා කෝටි 5 යි ‘බාහුබාලි 2: නිගමනය’ සඳහා.

සත්‍යරාජ්

බාහුබාලි හි සත්‍යරාජ්“කට්ටප්පා බාහුබාලි killed ාතනය කළේ ඇයි?” යන ඉන්දියානු සිනමාවේ මෙතෙක් සිදු වූ ලොකුම සැකයට හේතුව සත්‍යරාජ් ය. කාර්යභාරය. ඔහුට රු කෝටි 1 යි ‘බාහුබාලි: ආරම්භය’ සහ INR සඳහා කෝටි 2 යි ‘බාහුබාලි 2: නිගමනය’ සඳහා.

රානා Daggubati

Bahubali දී රානා Daggubatiසිය බිය ගැන්වීමේ ශාරීරිකත්වය සහ භල්ලාල දේවා / පල්ලවල්තවන් ගේ රුදුරු භූමිකාව සමඟ ලකුණින් ඉවත්ව ගිය රානා දග්ගුබාටිට INR ලැබී තිබේ. කෝටි 10 යි ‘බාහුබාලි: ආරම්භය’ සහ INR සඳහා කෝටි 15 යි ‘බාහුබාලි 2: නිගමනය’ සඳහා.

ප්‍රභාස්

බාහුබාලි හි ප්‍රභාස්අමරේන්ද්‍ර බාහුබාලි සහ මහේන්ද්‍ර බාහුබාලි හෝ ශිවඩුගේ වීරෝදාර භූමිකාව සමඟ බාහුබාලි කතා මාලාවේ සැබවින්ම ආත්මය වන ප්‍රභාස් මෙම චරිතය ඊළඟ මට්ටමට ගෙන ගියේය. INR වටා ඔහුගේ භූමිකාවේ වැදගත්කම එයයි කෝටි 1.5 යි ඔහුගේ ශරීරය ටොනිං කිරීම සඳහා වැය කරන ලද්දේ එය ද ලෝක ප්‍රකට විශේෂ ists යින් විසිනි. ඔහුට රු කෝටි 20 යි ‘බාහුබාලි: ආරම්භය’ සහ INR සඳහා කෝටි 25 යි ‘බාහුබාලි 2: නිගමනය’ සඳහා.