“මාසි - වොට්” නළු නිළියන්, නළු නිළියන්: භූමිකාවන්, වැටුප්

මාසිමාර්සි යනු ඉන්දියාවේ අපරාධ ත්‍රාසජනක වෙබ් මාලාවක් වන අතර එය 2020 මාර්තු 3 වන දින සිට OTT වේදිකාව වූ විට් තෝරන්න. කතාව පදනම් වී ඇත්තේ බැෆ්ටා විසින් රචිත ‘බොරුකාරයා’ සහ එමී විසින් ජැක් සහ හැරී විලියම්ස් නම් කරන ලද නවකතාව මත ය. “මාසි” හි නළු නිළියන්ගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව මෙන්න:

නාග චෛත්‍යයේ උස හා බර

රජීව් කන්ඩෙල්වාල්

රජීව් කන්ඩෙල්වාල්වශයෙන්: අනුරග් සරස්වට්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න රජීව් කන්ඩෙල්වාල්ගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩසුහාස් අහුජා

සුහාස් අහුජා

වශයෙන්: ෂාන්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න සුහාස් අහුජාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

අහානා කුම්රා

අහානා කුම්රා

වශයෙන්: සමීර

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Aahana Kumra’s StarsUnfolded Profile

මහේන්ද්‍ර සිං දෝනි ජීවිත ඉතිහාසය

විවේක් මුෂ්රාන්

විවේක් මුෂ්රාන්

වශයෙන්: සුබෝද්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න විවේක් මුෂ්රාන්ගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩ

රජීව් සිද්ධාර්ථ

රජීව් සිද්ධාර්ථ

smriti irani ඇගේ සැමියා සමඟ

වශයෙන්: නිටින්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න රජීව් සිද්ධාර්ථගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ශිවානි තන්කසේල්

ශිවානි තන්කසේල්

වශයෙන්: මම

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ශිවානි ටැන්ක්සේල්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

අභය වර්මා

අභය වර්මා

වශයෙන්: අයාන්

anguri bhabhi චරිතාපදානය හින්දි භාෂාවෙන්

පව්ලීන් ගුජ්රාල්

පව්ලීන් ගුජ්රාල්

වශයෙන්: රශ්මි

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Pavleen Gujral’s StarsUnfolded Profile

අමිත් ජයරත්

අමිත් ජයරත්

වශයෙන්: දිනේෂ්

පරේෂ් පහුජා

පරේෂ් පහුජා

වශයෙන්: කබීර් ආනන්ද්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Paresh Pahuja’s StarsUnfolded Profile

මාසි ට්‍රේලරය: