'සෝනු කේ ටයිටු කි ස්වීටි' නළුවන්ගේ වැටුප: කාර්තික් ආර්යන්, නුෂ්රත් බාරුචා, සනී සිං නිජ්ජාර්

සෝනු කේ ටයිටු කි ස්වීටි

“සෝනු කේ ටයිටු කි ස්වීටි” යනු ලව් රන්ජන් විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද ඉන්දියානු හින්දි ප්‍රහසන චිත්‍රපටයකි. චිත‍්‍රපටයේ වික්‍රමාන්විත කථා වස්තුවක් ඇත. මෙම චිත්‍රපටයේ කාර්තික් ආර්යන්, නුෂ්රත් බාරුචා සහ සනී සිං ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කරති. “සෝනු කේ ටයිටු කි ස්වීටි” චිත්‍රපටය බොක්ස් ඔෆිස් හි ජනප්‍රියත්වයට පත්වන්නේ එහි සැහැල්ලු හාස්‍යය, සුපිරි ගීත සහ ආකර්ෂණීය ප්‍රභේදයක් හේතුවෙනි.

සෝනු කේ ටයිටු කි ස්වීටිගේ රංගන ශිල්පීන්ට ගෙවනු ලබන නිශ්චිත සංඛ්‍යා සංඛ්‍යා මෙන්න:

ආලෝක් නාත්

ආලෝක් නාත්

ලෙස: ගසිතරම්භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: ලක්ෂ 40 යි (INR)

සනී සිං නිජ්ජාර්

සනී සිං නිජ්ජාර්

ලෙස: ටයිටස්

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: ලක්ෂ 70 යි (INR)

නුෂ්රත් බාරුචා

නුෂ්රත් බාරුචා

ලෙස: මිහිරි

දීපිකා පදුකෝන්ගේ සැබෑ වයස

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: කෝටි 1 යි (INR)

කාර්තික් ආර්යන්

කාර්තික් ආර්යන්

ලෙස: අවසානය

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: කෝටි 1 යි (INR)