පූජනීය ක්‍රීඩා (1 සහ 2) නළුවන්, නළු නිළියන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය: භූමිකාවන්, වැටුප්

පූජනීය ක්‍රීඩා (රූපවාහිනී කතා මාලාව)

පූජනීය ක්‍රීඩා නෙට්ෆ්ලික්ස් හි වඩාත් ජනප්‍රිය ඉන්දියානු ත්‍රාසජනක වෙබ් මාලාවක් ලෙස සැලකේ. එය පදනම් වී ඇත්තේ වික්‍රම් චන්ද්‍රගේ 2006 ත්‍රාසජනක නවකතාව වන ‘පූජනීය ක්‍රීඩා’ යනුවෙනි. මාලාවේ පළමු හා දෙවන of තු වල නළු නිළියන්ගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ ලැයිස්තුව මෙන්න:

වාරය 1

සයිෆ් අලි ඛාන්

සයිෆ් අලි ඛාන්

වශයෙන්: සර්තාජ් සිං

කාර්යභාරය: පරීක්ෂකනවාසුඩින් සිද්දිකි

නවාසුඩින් සිද්දිකි

වශයෙන්: ගනේෂ් ඒකනාත් ගයිටොන්ඩේ

කාර්යභාරය: මුම්බායි හි මැර කල්ලියක්

රාධිකා අප්ටේ

රාධිකා අප්ටේ

වශයෙන්: අංජලී මතුර්

කාර්යභාරය: පොලිස් විශ්ලේෂක

නීරාජ් කබි

නීරාජ් කබි

වශයෙන්: පරුල්කාර්

කාර්යභාරය: ඩී.සී.පී.

කුබ්රා සයිට්

කුබ්රා සයිට්

වශයෙන්: කුකූ

කාර්යභාරය: බාර් නර්තන ශිල්පිනිය සහ ගනේෂ් ගයිටොන්ඩේගේ පෙම්වතිය

රාජ්ශ්‍රී දේශ්පාන්ඩේ

රාජ්ශ්‍රී දේශ්පාන්ඩේ

පවන් කල්‍යාන් උස සහ බර

වශයෙන්: සුභද්‍රා

කාර්යභාරය: ගයිටොන්ඩේගේ බිරිඳ

එල්නාස් නොරූසි

එල්නාස් නොරූසි

වශයෙන්: සෝයා මිර්සා / ජමිලා

කාර්යභාරය: ගයිටොන්ඩේගේ පෙම්වතිය

ජාටින් සර්නා

ජාටින් සර්නා

වශයෙන්: දීපක් “බන්ටි” ෂින්ඩේ

කාර්යභාරය: ගයිටොන්ඩේගේ විශ්වාසවන්ත සහායකයා

ලූක් කෙනී

ලූක් කෙනී

වශයෙන්: මැල්කම් මෞරාඩ්

කාර්යභාරය: නපුරු in ාතකයා මැල්කම්

ජිතේන්ද්‍ර ජෝෂි

ජිතේන්ද්‍ර ජෝෂි

වශයෙන්: කැටෙකාර්

කාර්යභාරය: කොස්තාපල්

පන්කාජ් ත්‍රිපාති

පන්කාජ් ත්‍රිපාති

වශයෙන්: ගුරුජි

චිතරන්ජන් ත්‍රිපාති

චිතරන්ජන් ත්‍රිපාති

වශයෙන්: ත්‍රිවිධි

අමීර් බෂීර්

අමීර් බෂීර්

වශයෙන්: මජිඩ් අලි ඛාන්

කාර්යභාරය: පරීක්ෂක

සනී ලියොන් උස බර චරිතාපදානය

ගීතාංජලී තාපා

ගීතාංජලී තාපා පැතිකඩ

වශයෙන්: නයනිකා සෙගල් (ගයිටොන්ඩේගේ බිරිඳ)

ශලිනි බෙලි

ශලිනි බෙලි

වශයෙන්: කන්ත බායි

ගිරිෂ් කුල්කර්නි

girish-kulkarni

වශයෙන්: බිපින් බෝසාලේ (ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය)

අනුප්‍රියා ගොඑන්කා

anupriya-goenka

වශයෙන්: මේ ha ා සිං (සර්තාජ් සිංගේ හිටපු බිරිඳ)

අෆාන් ඛාන් |

අෆාන් ඛාන් |

වශයෙන්: තරුණ සර්තාජ් සිං

සනී පවර්

සනී පවර්

වශයෙන්: තරුණ ගනේෂ් ගයිටොන්ඩේ

ඩෙන්මාර්ක පැන්ඩෝර්

ඩෙන්මාර්ක පැන්ඩෝර්

වශයෙන්: බඩා බදාරියා

අනිල් චරන්ජිත්

අනිල් චරන්ජිට්

වශයෙන්: චෝටා බදාරියා

වික්‍රම් කොච්චාර්

වික්‍රම් කොච්චාර්

වශයෙන්: මාතු

සුක්මානි සදනා

සුක්මානි සදනා

වශයෙන්: මිකී

මුනි ජා

මුනි ජා

වශයෙන්: පරිටෝෂ් ෂා

කරන් වහී

කරන් වහී

වශයෙන්: කරන් මල්හෝත්‍රා

නවාබ් ෂා |

නවාබ් ෂා රූපය

වශයෙන්: සලීම් කකා

සෞරබ් සචදේව

සෞරබ් සචදේව

වශයෙන්: සුලෙයිමාන් ඊසා

සන්දේශ් කුල්කර්නි

සන්දේශ් කුල්කර්නි

කාර්යභාරය: ගයිටොන්ඩේගේ පියා

විභවරි දේශ්පාන්ඩේ

විභවරි දේශ්පාන්ඩේ

කාර්යභාරය: ගයිටොන්ඩේගේ මව

සේජල් ෂා |

සේජල් ෂා |

කාර්යභාරය: පරිටෝෂ්ගේ බිරිඳ

වාරය 2

පළමු කන්නයේ දැවැන්ත සාර්ථකත්වයෙන් පසුව, දෙවන වාරය බොහෝ බලාපොරොත්තු වූ අතර එය 2019 අගෝස්තු 15 වන දින නිකුත් කරන ලදී. දෙවන වාරය නිකුත් වීමෙන් පසුව එයට මිශ්‍ර ප්‍රතිචාර ලැබුණි. පළමු කන්නයේ බොහෝ නළු නිළියන් දෙවන කන්නයේ නොවෙනස්ව පැවතුනද, දෙවන කන්නයේ දී නව මුහුණු රාශියක් ද විය. පූජනීය ක්‍රීඩා වල දෙවන වාරයේ නළු නිළියන්ගේ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව මෙන්න:

අම්රුටා සුභාෂ්

අම්රුටා සුභාෂ්

වශයෙන්: කුසුම් දේවි යාදව් (රෝ ඒජන්ත)

ෂාරුක් ඛාන් කැමති හා අකමැති

කල්කි කොච්ලින්

කල්කි කොච්ලින්

වශයෙන්: බටි අබෙල්මන්

රන්වීර් ෂෝරි

ranvir-shorey

වශයෙන්: ෂාහිඩ් ඛාන්

සර්වේන් චව්ලා

සර්වේන් චව්ලා

වශයෙන්: ජොජෝ මස්කාරෙනාස්

සමීර් කොච්චාර්

සමීර් කොච්චාර්

වශයෙන්: ACIO මාර්කන්ඩ්

රාජේන්ද්‍ර ෂිසට්කාර්

රාජේන්ද්‍ර ෂිසට්කාර්

වශයෙන්: ඒ.එස්.අයි

සානන්ද් වර්මා

saanand-verma

වශයෙන්: පුරුෂෝත්තම් බාරියා

නෙහා ෂිටෝල්

නෙහා ෂිටෝල්

වශයෙන්: ශලිනි කැටෙකර් (කැටෙකර්ගේ බිරිඳ)

ස්මිතා තම්බේ

ස්මිතා තම්බේ

ජැකී චෑන් සහ ඔහුගේ පවුලේ අය

වශයෙන්: ඒටීඑස් විශ්ලේෂක රාම

හර්ෂිතා ගෞර්

හර්ෂිතා ගෞර්

වශයෙන්: මේරි මස්කරෙනස්

ප්‍රියංකා සෙටියා

ප්‍රියංකා සෙටියා

වශයෙන්: හර්ෂ බාරියා

ජෝයි සෙන්ගුප්තා

ජෝයි සෙන්ගුප්තා

වශයෙන්: මාතූර් (කුසුම් දේවි යාදව්ගේ සැමියා)

පෝල් ඔගෝලා

පෝල් ඔගෝලා

වශයෙන්: එරිකෝ

ඇමී වැග්

ඇමී වැග්

වශයෙන්: කුෂාල්

සුෂ්මිතා භන්දාරි

සුෂ්මිතා භන්දාරි

වශයෙන්: ෂෝනා

අධ්‍යක්ෂවරු

අනුරග් කාශ්‍යප්

අනුරග් කාශ්‍යප්

වික්‍රමදිත්‍ය මොට්වානේ

වික්‍රමදිත්‍ය මොට්වානේ

ලේඛකයෝ

වික්‍රම් චන්ද්‍ර (නවකතාකරු)

වික්‍රම් චන්ද්‍ර

තිර රචකයන්

වරුන් ග්‍රෝවර්

වරුන් ග්‍රෝවර්

වසන්ත නාත්

වසන්ත නාත්

ස්මිතා සිං

පූජනීය ක්‍රීඩා 2 ට්‍රේලරය: