ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණා (ඩීඩී ජාතික) නළු නිළියන්, නළු නිළියන්: භූමිකාවන්, වැටුප්

ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණා

“ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණා” හි නළු නිළියන්ගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව මෙන්න:

සර්වඩමන් ඩී. බැනර්ජි

සර්වඩමන් ඩී. බැනර්ජි

වශයෙන්: ක්‍රිෂ්ණා / විෂ්ණු

ස්වප්නිල් ජෝෂි

swapnil-joshiඉන්දියාවේ වඩාත්ම කඩවසම් මිනිසා කවුද?

වශයෙන්: යෞවන ක්‍රිෂ්ණා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ස්වප්නිල් ජෝෂිගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

දීපක් ඩියුල්කාර්

දීපක් ඩියුල්කාර්

වශයෙන්: බල්රාම් / ශේෂා

පිංකි පරික්

පිංකි පරික්

වශයෙන්: රුක්මිණි / යමුනා / ලක්ෂ්මි

රේෂ්මා මෝඩි

රේෂ්මා මෝඩි

වශයෙන්: රාධා

ෂ්වේටා රස්තෝගි

ෂ්වේටා රස්තෝගි

වශයෙන්: නහඹර රාධා

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ෂ්වේටා රස්තෝගිගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

පෝලෝමි මුකර්ජි

පෝලෝමි මුකර්ජි

වශයෙන්: දේවාකි

සුනිල් පාණ්ඩේ

සුනිල් පාණ්ඩේ

වශයෙන්: වාසුදේව

දමිනි කන්වාල්

දමිනි කන්වාල්

වශයෙන්: යශෝධා

ෂහ්නවාස් ප්‍රධාන්

ෂහ්නවාස් ප්‍රධාන්

වශයෙන්: නන්දා බබා

විලස් රාජ්

විලස් රාජ්

වශයෙන්: කෝලස්

සන්දීප් මොහාන්

සන්දීප් මොහාන්

වශයෙන්: අර්ජුන

ශෂි ශර්මා

ශෂි ශර්මා

වශයෙන්: සත්‍යභාම

විජේ කවිෂ්

විජේ කවිෂ්

වශයෙන්: ශිව

මහේන්ද්‍ර මුරලිධර් ගුලේ

මහේන්ද්‍ර මුරලිධර් ගුලේ

වශයෙන්: භීම් / හනුමාන්

රාමන් වෙද්ප්‍රකාශ් ඛත්‍රි

රාමන් වෙද්ප්‍රකාශ් ඛත්‍රි

වශයෙන්: යුධිෂ්තිර්

ගෝවින්ද් ඛත්‍රි

ගෝවින්ද් ඛත්‍රි

වශයෙන්: නිසා

ෆල්ගුනි පරික්

ෆල්ගුනි පරික්

කපිල් ෂර්මා 2 වාත්තු පෙන්වන්න

වශයෙන්: ද්‍රවිඩි

ප්‍රේම් චන්ද් ෂර්මා

ප්‍රේම් චන්ද් ෂර්මා

වශයෙන්: නකුල්

ජෝටින් ඩේව්

ජෝටින් ඩේව්

වශයෙන්: ඉන්ද්‍රා

ජර්නා ඩේව්

ජර්නා ඩේව්

වශයෙන්: භානාමති

රාධා ක්‍රිෂ්ණා දත්

රූපල්-පටෙල්-ස්වාමිපුරුෂයා-රාධා-ක්‍රිෂ්ණා-දත්

වශයෙන්: මහර්ෂි උත්තං / දේව් ශිල්පි විශ්වකර්මා / ජරසන්ද

මුකුල් නාග්

මුකුල් නාග්

වශයෙන්: සුදාමා / අශ්වාතමා / බ්‍රාහ්මණ

himesh reshammiya චරිතාපදානය හින්දි භාෂාවෙන්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න මුකුල් නාග්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ෂීබා චද්ද

ෂීබා චද්ද

වශයෙන්: වසුන්දරා

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ෂීබා චඩ්ඩාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

තාරකේෂ් චෞහාන්

තාරකේෂ් චෞහාන්

වශයෙන්: ධර්තාරාෂ්ට්‍ර

රාජ් ප්‍රිමී

රාජ් ප්‍රිමී

වශයෙන්: ශිෂුපාල

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න රාජ් ප්‍රිමීගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

සෝනියා කපූර්

සෝනියා කපූර්

වශයෙන්: සුභද්‍රා

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න සෝනියා කපූර්ගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩ

කුමාර් හෙග්ඩේ

කුමාර් හෙග්ඩේ

වශයෙන්: දුරෙයෝදනන්

රාජේෂ් කුමාර් (නළුවා)

දීපක් ජෙති

දීපක් ජෙති

වශයෙන්: දුෂසන්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න දීපක් ජෙතිගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

අරුන් මාතූර්

අරුන් මාතූර්

වශයෙන්: සම්බාරා

බීච් ටින්

බීච් ටින්

වශයෙන්: කුන්ති

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ලතා හයාගේ තරු නොබැඳි පැතිකඩ

ශක්ති සිං

ශක්ති සිං

වශයෙන්: බණසුර

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ශක්ති සිංගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

භක්ති නරුල

භක්ති නරුල

වශයෙන්: ටාරා

ලීලා පටෙල්

ලීලා පටෙල්

වශයෙන්: ගාන්ධාරි

විජේ ෂර්මා

වශයෙන්: විදුර

සුනිල් නගර්

වශයෙන්: භීෂ්මා

ස්වාති ආනන්ද්

ස්වාති ආනන්ද්

වශයෙන්: චිත්‍රලේඛා

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ස්වාති ආනන්ද්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

බහිරවි රයිචුර

බහිරවි රයිචුර

වශයෙන්: ග්වාලාන්

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Bhairavi Raichura’s StarsUnfolded Profile

කනු පටෙල්

වශයෙන්: ද්‍රෝණචාර්යා

මොනා පරෙක්

වශයෙන්: ජම්බාවතී

ගිරිෂ් පර්ඩෙසි

වශයෙන්: කලවාවන / කමදේව / ප්‍රදුම්නා

දීපංජලී පර්දේසි

වශයෙන්: රති

එන්. ජිතේන්ද්‍ර

වශයෙන්: ශල්යා

දීපක් ඩේව්

වශයෙන්: සමුළුව

ප්‍රමෝද් කපූර්

වශයෙන්: අකුරා

අනුජ් ෂර්මා

වශයෙන්: අභිමන්යූ

අරවින්ද් රාසරය

වශයෙන්: කුම්භකෙටු

ජේ. පී. ෂර්මා

වශයෙන්: ශකුනි

මහා භාරත් ස්ටාර් ප්ලස් කාස්ට් ක්‍රිෂ්ණා

අශෝක් සිං

වශයෙන්: මායාසූර් / ඩිවිඩ්

නීල් කමල්

වශයෙන්: රාජගුරු

නිහාරිකා භට්

වශයෙන්: මායාවතී

ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණා ට්‍රේලරය: